Nový predseda CCEE je arcibiskup z Litvy

Radu európskych biskupských konferencií (CCEE) povedie v budúcich piatich rokoch Gintaras Grušas (60), arcibiskup litovského Vilniusu. Do funkcie ho zvolili na plenárnom zasadaní CCEE, ktoré sa uskutočnilo 23. – 26. septembra v Ríme. Podpredsedami sa stali kardinál Jean-Claude Hollerich (63) z Luxemburgu a biskup Ladislav Nemet (65) z Diecézy Zrenjanin.
TK KBS 28.09.2021
Nový predseda CCEE je arcibiskup z Litvy

Plenárne zasadanie sa konalo v roku, keď si CCEE pripomína 50. jubileum svojho založenia. Začalo sa slávením Eucharistie s pápežom Františkom v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne.

Na záver pracovného programu biskupi schválili posolstvo, v ktorom sa okrem iného uvádza: „Výzvy čias, ako sú ťažkosti viesť dialóg, nedôvera pri stretnutí s druhými a dominujúca materialistická kultúra, doliehajú na kresťanskú vieru, na náboženstvo i na ľudskú civilizáciu vo všeobecnosti.

Nemáme sa báť, ale zostať jednotnými; a my – ako duchovní pastieri i ako občania – kráčame s vami, jednotlivcami, rodinami, národmi a krajinami, aby sme boli služobníkmi vašej radosti.

Ó, národy, ktoré nás počúvate, náš hlas nie je mocný, ale nesie ozvenu stáročí; má len jedno meno, ktoré treba ohlasovať zo striech na každom mieste: Ježiša Krista. On je skutočnou nádejou Európy, pretože on je Pravda, a len pravda nás robí slobodnými.“