Nový provinciál verbistov na Slovensku

Novým provinciálom Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku bude páter Marek Vaňuš, SVD.
Katolícke noviny 23.01.2023
Nový provinciál verbistov na Slovensku

Páter Marek Vaňuš, SVD, bude od 1. mája novým provinciálom Spoločnosti Božieho Slova. Snímka: archív -MV-

Generálny predstavený Spoločnosti Božieho Slova Paulus Budi Kleden vymenoval nového provinciála na Slovensku. Stane sa ním Marek Vaňuš, SVD. Túto službu prevezme 1. mája. Jeho zástupcom bude Pavol Hudák.

Marek Vaňuš sa narodil 13. augusta 1977 v Zlatých Moravciach.

Stredoškolské vzdelanie absolvoval na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda v Nitre, kde v roku 1995 zmaturoval.

V tom istom roku po polročnom postuláte vstúpil do noviciátu Spoločnosti Božieho Slova.

V septembri 1996 zložil prvé rehoľné sľuby a nastúpil na štúdium filozofie a teológie na Teologickom inštitúte sv. Alojza – neskôr Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave.

Doživotné rehoľné sľuby zložil 8. septembra 2001 v Nitre.

Kňazskú vysviacku prijal z rúk arcibiskupa Jána Bukovského, SVD, 22. júna 2002 v Nitre.

Po kňazskej vysviacke nastúpil ako kaplán do farnosti Terchová.

V roku 2004 odišiel na vyššie teologické štúdiá na Pápežskú Gregorovu univerzitu v Ríme.

V rámci štúdií absolvoval letný semester 2006 ako externý študent na františkánskej fakulte biblických vied a archeológie v Jeruzaleme.

Licenciátske štúdiá ukončil záverečnou skúškou v júni 2007.

Od septembra 2007 do januára 2012 pôsobil ako prefekt seminaristov Spoločnosti Božieho Slova v Bratislave.

Zároveň od septembra 2009 začal prednášať predmety Nového zákona na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave, v čom pokračuje dodnes.

Po trojročnom absolvovaní doktorandského štúdia biblickej teológie na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme (2012 - 2015) obhájil v marci 2015 svoju dizertačnú prácu. 

Medzitým bol od augusta 2014 poverený koordinovaním biblického apoštolátu v rámci Spoločnosti Božieho Slova, čím sa stal súčasne i oficiálnym reprezentantom rehole v rámci Katolíckej biblickej federácie.

Je poverený organizáciou dvojmesačného rezidenčného kurzu Dei Verbum v Centro Ad Gentes v Nemi.

Zdroj: verbisti.sk