Nuncius oslávil 50 rokov kňazstva

Apoštolský nuncius na Slovensku Giacomo Guido Ottonello oslávil 29. júna 50. výročie kňazskej vysviacky. Na slávnostnej svätej omši v Bratislave sa zúčastnili viacerí slovenskí biskupi i hostia zo zahraničia.
TK KBS 06.07.2021
Nuncius oslávil 50 rokov kňazstva

Apoštolský nuncius Giacomo Guido Ottonello vníma svätú omšu ako to najkrajšie v službe kňaza. Snímka: Peter Zimen

Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše v Katedrále svätého Martina v Bratislave bol jubilujúci Giacomo Guido Ottonello. V homílii sa prihovoril bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Vyzdvihol aspekty kňazskej služby, v ktorých sa najviac ukazuje fakt, že Pán Ježiš je Boží Syn.

Apoštolský nuncius dostal od slovenských biskupov ako dar obraz, na ktorom je zobrazené povolanie apoštolov Petra a Ondreja za rybárov ľudí. Na záver svätej omše poďakoval za päťdesiat rokov kňazstva, pričom vo svojom príhovore uvažoval nad tým, čo je najkrajšou vecou v kňazskej službe.

„Čo je na kňazstve také krásne, že ani naše hriechy to nedokážu zatemniť? Svätá omša. Tajomstvo kňaza, jeho veľkosť, sila, vľúdnosť, pokoj, jeho nádej – je svätá omša,“ uviedol apoštolský nuncius na Slovensku.

Giacomo Guido Ottonello sa narodil 29. augusta 1946 v Masone v Taliansku. Kňazskú vysviacku prijal 29. júna 1971 a stal sa kňazom v Diecéze Acqui. Do diplomatických služieb Svätej stolice vstúpil 25. marca 1980. Následne pôsobil v pápežskom zastúpení v Pakistane, Salvádore, Libanone, vo Francúzsku, v Španielsku a Poľsku.

Pápež Ján Pavol II. ho v novembri 1999 vymenoval za titulárneho arcibiskupa sasabského a apoštolského nuncia v Paname. Biskupskú vysviacku prijal z rúk pápeža 6. januára 2000 v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne. Od roku 2005 pôsobil ako apoštolský nuncius v Ekvádore. V apríli 2017 bol vymenovaný za apoštolského nuncia na Slovensku.