Nuncius si uctil Pannu Máriu Trnavskú

Počas predposledného dňa Trnavskej novény, 20. novembra, sa v Bazilike sv. Mikuláša slávila svätá omša. Nasledovala procesia s milostivým obrazom Panny Márie Trnavskej, ktorú viedol apoštolský nuncius Nicola Girasoli.
Mária Kohutiarová 22.11.2022
Nuncius si uctil Pannu Máriu Trnavskú

Procesia s milostivým obrazom Panny Márie Trnavskej viedla ulicami mesta. Snímka: Tomáš Novosedlík

Ani mrazivé počasie neodradilo množstvo pútnikov z celého Slovenska prísť na svätú omšu do Baziliky sv. Mikuláša v Trnave. Hlavným celebrantom bol apoštolský nuncius Nicola Girasoli, ktorý sa veriacim prihovoril aj v homílii.

Vzácneho hosťa privítal trnavský arcibiskup Ján Orosch, ktorý pripomenul, že je cťou vidieť otca nuncia v chráme, ktorý má rovnaké meno ako jeho krstný patrón. Arcibiskup Orosch potom priblížil históriu Trnavskej novény.

Apoštolský nuncius v  homílii zdôraznil, že prichádza ako pútnik, aby si uctil milostivý obraz Panny Márie Trnavskej a poprosil ju o pomoc a ochranu, ktoré potrebujeme aj dnes. Panna Mária je totiž Matkou našej útechy. V tomto náročnom čase ju potrebujeme všetci, inak nám hrozí smútok a rezignácia.

Nicolu Girasoliho dojal príbeh slzenia milostivého obrazu Panny Márie Trnavskej. Upozornil však, že Panna Mária plače aj teraz: pre vojnu na Ukrajine, pre prenasledovaných kresťanov na celom svete, pre bolesť, ktorú my kresťania spôsobujeme svojím správaním a slovami iným ľuďom.

Panna Mária plače aj pre chudobných a utečencov, plače pre ľahostajnosť a sebectvo, pre deti, ktoré boli vytrhnuté zo života absurdným spôsobom. Jej slzy smútku sú očisťujúce, lebo je dojatá bolesťou sveta a bolesťou každého z nás.

Pritom nás Panna Mária pozýva k zmiereniu. V súvislosti so slávnosťou Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme apoštolský nuncius pripomenul, že máme budovať iné kráľovstvo: bez vylúčenia, sociálnej polarizácie, nenávisti, kultúrnych predsudkov.

Potrebujeme budovať kráľovstvo založené na rešpekte voči všetkým. Nedeľná dopoludňajšia slávnosť pokračovala procesiou s milostivým obrazom Panny Márie Trnavskej ulicami mesta až na Trojičné námestie a späť k Bazilike sv. Mikuláša. Bohoslužbu ukončilo Te Deum a pápežská hymna.