Obnovili časť stredovekého kláštora

Kolaudačným rozhodnutím bola na konci roka 2020 ukončená prvá etapa obnovy starého kláštora minoritov v Levoči, ktorá sa začala v roku 2015 architektonicko-historickým výskumom.
TK KBS 19.01.2021
Obnovili časť stredovekého kláštora

Starý minoritský kláštor v Levoči pochádza zo 14. storočia. Snímka: www.istockphoto.com

Značná časť objektu bola dlhodobejšie nevyužívaná a výrazne sa zhoršoval jej stavebno-technický stav, dochádzalo k výraznému vlhnutiu prízemných a suterénnych častí (murivá, omietky, kamenné články), čo spôsobilo ich poškodenie zasolením s následným úbytkom hmoty pieskovcových výtvarných detailov a nástenných malieb v krížovej chodbe.

Dochádzalo k opadávaniu omietok, k ich výkvetom, ale aj rozpadávaniu samotných murív, ku korózii oceľových častí, k poškodzovaniu exteriérových fasád. Stavebná a reštaurátorská obnova sa začala v roku 2019.

Obnovu finančne sumou takmer 825-tisíc eur podporilo Ministerstvo kultúry SR cez program Obnovme si svoj dom a Prešovský samosprávny kraj cez Výzvu pre región 2020 sumou takmer 150-tisíc eur.

Obnova komplexu kláštora minoritov ešte nie je úplná, avšak obnovenými historickými priestormi je pripravená na sprístupnenie verejnosti a poskytuje vhodné priestory na výstavy a na rôzne kultúrne a spoločenské podujatia.

Kláštor minoritov zo 14. storočia patrí k vzácnym historickým stavbám Levoče. Známy je gotickou krížovou chodbou, ale aj kapitulnou sieňou, refektárom, knižnicou a rajským dvorom. Krížovú chodbu zdobia vzácne fragmenty freskovej výzdoby. Budova kláštora je prepojená s gymnaziálnym Kostolom Panny Márie, Kráľovnej anjelov.