Ocenili biblistu Jozefa Jančoviča

Biblista Jozef Jančovič sa stal najnovším laureátom Ceny Jozefa Búdu.
TK KBS 03.05.2019
Ocenili biblistu Jozefa Jančoviča

Jozef Jančovič sa stal štvrtým držiteľom Ceny Jozefa Búdu. / Snímka: Peter Zimen


O udelení ocenenia rozhodla Redakcia Studia Biblica Slovaca (StBiSl). Cenu Jozefa Búdu 2017 – 2018 Jozefovi Jančovičovi odovzdal šéfredaktor StBiSl Blažej Štrba 25. apríla na Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Toto ocenenie je uznaním, ktoré udeľuje Redakcia StBiSl jednotlivcovi za odbornú a vedeckú prácu v oblasti exegézy a exegetického skúmania na Slovensku a vo svete vôbec. Jozefovi Jančovičovi ju udelili za jeho odborné výsledky v rokoch 2017 a 2018, kam patrí viacero vedeckých štúdií, odborná prednášková činnosť na Katedre biblických vied RKCMBF UK, aktívna činnosť pri tvorbe časopisu StBiSl a za popularizovanie výsledkov biblistiky na Slovensku.

Po Petrovi Dubovskom SJ (2011 – 2012), Blažejovi Štrbovi (2013 – 2014) a Helene Panczovej (2015 – 2016) ide už o štvrtého držiteľa tohto ocenenia.