Ocenili študentov z katolíckych škôl

V závere školského roka sa v Košickej arcidiecéze každoročne koná slávnosť oceňovania žiakov a študentov katolíckych škôl arcidiecézy. Inak to nebolo ani tento rok
25.06.2018
Ocenili študentov z katolíckych škôl

Vybraní žiaci si 25. júna prebrali morálne ocenenie pri slávnosti, ktorá sa konala v uršulínskom kostole v Košiciach.

V príhovore žiakom riaditeľ školského úradu Miroslav Jacko vyzdvihol ich úspechy: „Počas štúdia ste mnohí dosahovali výborné študijné výsledky. Reprezentovali ste katolícke školy v Košickej arcidiecéze pri predmetových olympiádach, recitačných, speváckych, športových súťažiach, vykonávali ste aj publikačnú činnosť v školských časopisoch a podobne. Mnohí ste reprezentovali katolícke školstvo v krajských a celoslovenských súťažiach, ba aj za hranicami Slovenska.“

Na základe týchto výsledkov rozhodol košický pomocný biskup Marek Forgáč o udelení ďakovného listu 54 žiakom za mimoriadne výsledky v školskom roku 2017/2018. „Myslím, že to patrí do kresťanského pohľadu, všímať si a oceňovať dobré skutky. A ďakovať za ne Bohu i konkrétnym ľuďom. Určite je to aj motivačné, aby sme mladých ešte viac povzbudili a inšpirovali k ďalšiemu snaženiu. My ostatní si takto uvedomujeme, akých máme osobitých ľudí na našich katolíckych školách. Koľko dobra sa tu koná a akých šikovných, dobrých, múdrych a vzácnych žiakov máme,“ uviedol biskup Forgáč pre Rádio Lumen.

–TK KBS–