Odišiel páter Akvinas

Vo veku 104 rokov zomrel 29. marca otec slovenskej dominikánskej rodiny páter Akvinas Juraj Gabura OP. Bol pravdepodobne najstarším rehoľníkom a kňazom na Slovensku.
Ján Lauko 01.04.2019
Odišiel páter Akvinas

Páter Akvinas svoje utrpenie, ako vravel, premieňal na lásku. / Snímka: Archív Kn/Jana Martinková


Páetr Akvinas Juraj Gabura sa narodil 17. januára 1915 v Dolnom Kubíne–Veľkom Bysterci a po maturite v Bratislave vstúpil v roku 1933 do Rehole dominikánov v Olomouci. V rozhovore pre Katolícke noviny v roku 2013 uviedol, že pre kňazskú službu sa rozhodol už vo veku 10 rokov. „Pre mňa to bolo od desiatich rokov jednoznačné: túžil som len po jednom – stať sa kňazom a rehoľníkom,“ uviedol páter Akvinas.

Po kňazskej vysviacke v roku 1939 pôsobil v Trenčíne. No 22. novembra 1952 bol odsúdený na doživotie za takzvaný trestný čin velezrady, keď vyspovedal príslušníkov Bielej légie. Po ôsmich rokoch väznenia bol prepustený na amnestiu v roku 1960, pracoval ako robotník a skladník a popritom sa venoval intenzívnemu apoštolátu v rodinách, ako aj ilegálnej obnove dominikánskej rehole, bratov, sestier i terciárov na Slovensku.

Požehnaného veku sa dožil v dobrom zdravotnom stave. Aj v poslednom období života, ktoré prežil v kláštore v Dunajskej Lužnej, stále koncelebroval pri svätej omši. Dokonca aj deň pred svojou smrťou. Neustále sa modlil a svoje utrpenie, ako vravel, vždy „premieňal na lásku“.

V rozhovore pre KN, keď mal 98 rokov, páter Akvinas na otázku, s akou myšlienkou ráno vstáva a večer usína, odpovedal: „Často si podľa príkladu a v duchu slov Pána Ježiša opakujem: Žijem pre Otca, milujem Otca, a čo je jemu milé, vždy robím.

Pohrebné obrady sú naplánované na 6. apríla v Kostole sv. Dominika na sídlisku Zvolen–Západ.