Odkaz na Urbanovej veži spomína aj pandémiu

V rámci rekonštrukcie Urbanovej veže v Košiciach 15. apríla na jej vrchol osadili kríž a helmicu ozdobenú 24-karátovým zlatom.

Jaroslav Fabian 20.04.2020
Odkaz na Urbanovej veži spomína aj pandémiu

Kríž a helmicu požehnal košický pomocný biskup Marek Forgáč. / Snímka: Jaroslav Fabian


Vnútri helmice sú v medených tubusoch uložené dva pamätné odkazy s novým posolstvom pre ďalšie generácie.

Historický odkaz podľa košického arcibiskupa metropolitu Bernarda Bobera spomína aj dnešnú situáciu. „Uplynul jeden mesiac, čo sa v našej krajine pre pandémiu koronavírusu nekonajú verejné bohoslužby. Bohu sme vďační za jeho kríž, tento osobitý čas milostí, milosrdenstva a nádeje, keď prehodnocujeme zmysel života a radujeme sa, že Pán je blízko.“

V odkaze od košického primátora Jaroslava Polačeka nechýba denná tlač z 15. apríla, mince so zobrazením mesta, dve rúška ušité košickými dobrovoľníkmi či listina z Vatikánu, ktorou bola svätá Alžbeta vyhlásená za patrónku Košíc.

Kríž a helmicu požehnal košický pomocný biskup Marek Forgáč za prítomnosti košického farára, dekana a kanonika Františka Šándora, ktorý má osobitnú zásluhu na realizácii rekonštrukcie veže.

Pri požehnaní biskup Forgáč pripomenul, že osadenie tohto kríža je symbolická záležitosť. „Pred niekoľkými dňami sme oslavovali Kristov kríž na Veľký piatok, dnes osádzame kríž vo výške nad Košicami. Zároveň žijeme v dobe, keď si nesieme ako spoločnosť kríž, ktorý vo forme choroby ohrozuje a zneisťuje mesto, celú krajinu a svet. Asi je to aj znamenie čias, aby sme si viac uvedomili, čo je našou záchranou a spásou.

Kríž, ktorý bude dominovať nad centrom mesta, je symbolom toho, že bolesť a utrpenie patria k životu. A zároveň, ak ho človek prijíma s láskou, každé utrpenie a kríž spojené s utrpením Krista sú mocnejšie ako všetko zlo na tomto svete. A láska premáha aj smrť, aj bolesť.“

Historickú Urbanovu vežu v centre Košíc v týchto dňoch obklopuje lešenie a prebieha jej veľká rekonštrukcia. Obnovu strechy a exteriéru veže s celkovými nákladmi 595-tisíc eur realizuje nezisková organizácia Perly Gotickej cesty v rámci cezhraničného projektu s podporou eurofondov.

Rekonštrukčné práce by mali byť hotové na budúci rok a pripravený je aj ďalší projekt reštaurovania vzácnych kamenných epitafov po jej obvode.