Odpust košických mučeníkov spojili s oslavou výročí

Vo farnosti svätých košických mučeníkov v Humennom sa 5. septembra konala odpustová slávnosť. Mala výnimočný charakter, keďže veriaci si pripomenuli 25. výročie konsekrácie miestneho kostola (6. augusta 1995) aj 25. výročie svätorečenia mučeníkov Marka Križina, Melichara Grodeckého a Štefana Pongráca (2. júla 1995).
Katolícke noviny 10.09.2020
Odpust košických mučeníkov spojili s oslavou výročí

Odpust košických mučeníkov v Humennom / Snímka: Peter Goffa


Hlavným celebrantom svätej omše bol Juraj Kamas, kancelár Arcibiskupského úradu v Košiciach. V homílii zdôraznil potrebu mať osobnú odpoveď na otázky: Kto je pre mňa Ježiš? A čo pre mňa Ježiš urobil? Odpoveď totiž človeka privedie k životným rozhodnutiam a smerovaniu života. Košickým mučeníkom jasná odpoveď na tieto otázky zaiste pomohla ostať vernými aj pri vyznaní Krista mučeníckou smrťou.

V závere svätej omše na návrh kostolnej rady a farára farnosti Jozefa Kozáka košický arcibiskup metropolita Bernard Bober udelil poďakovanie a osobitné požehnanie farníkom, ktorí zveľaďujú život ich spoločenstva. Za neustálu osvetu Katolíckych novín a publikovanie článkov o živote v Cirkvi poďakovanie dostal Andrej Ujhelský; za obetavú prácu vo farnosti a vernú službu v kostolnej rade Ján Baran Bačišin a Andrej Kecer; za službu kostolníčok a ich prínos pri skrášľovaní liturgického priestoru Terézia Bovanová a Paulína Zeleňáková; za rozhodujúcu úlohu pri zakladaní ružencového bratstva vo farnosti a niekoľko rokov služby kostolníkov manželia Helena a Ladislav Kokoškovci.

Nakoniec zazneli dve mená – Viera Sukeľová a Veronika Hrinová. Tieto dve ženy darovali a stále nezištne darujú svoje srdcia, čas a lásku pri vytváraní zázemia prijatia kňazov vo farnosti. Už roky sa totiž o nich starajú ako ich srdcom adoptívne mamy.