Odpustky možno získať celý november

Úplné odpustky pre zomrelých veriacich bude možné tento rok pre pandémiu koronavírusu získať celý november. Vyplýva to z dekrétu Apoštolskej penitenciárie. Vyšla v ústrety žiadostiam biskupov z mnohých oblastí sveta postihnutých koronavírusom.
TK KBS 27.10.2020
Odpustky možno získať celý november

„Predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský v mene slovenských biskupov vzhľadom na okolnosti pandémie napísal list hlavnému penitenciárovi, kardinálovi Maurovi Piacenzovi s prosbou o zváženie úpravy podmienok získania odpustkov v čase sviatku Všetkých svätých a Spomienky na všetkých verných zosnulých.

Apoštolská penitenciária 23. októbra zverejnila dekrét, platný pre celú Cirkev, ktorý vychádza v ústrety aj žiadosti slovenských biskupov,“ povedal k rozhodnutiu zverejniť dekrét hovorca Konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara.

Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila, že tento rok úplné odpustky – bežne platiace len na dni od 1. do 8. novembra – môžu byť pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, presunuté na ďalšie dni až do konca novembra.

Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou. Súvisí to so zaistením bezpečnosti veriacich.

Dekrét s podpismi hlavného penitenciára, kardinála Maura Piacenzu a regensa Krzysztofa Nykiela hovorí aj o úplných odpustkoch z 2. novembra pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otčenáš a Verím v Boha.

Tieto môžu byť presunuté z 2. novembra nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, a to podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich.

Odpustky na diaľku

Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu – a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie – môžu získať odpustky na diaľku.

Stačí, ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť - len čo to bude možné - tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých.

Môžu to byť napríklad ranné chvály alebo vešpery z liturgie hodín za zosnulých, svätý ruženec, korunka Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.

Výzva kňazom

Apoštolská penitenciária v dekréte zároveň veľmi prosí, aby všetci kňazi, vybavení náležitými fakultami, sa zvlášť veľkodušne venovali vysluhovaniu sviatosti pokánia a rozdávaniu svätého prijímania chorým.

Kardinál Mauro Piacenza a Krzysztof Nykiel pripomínajú aj platné usmernenia v nóte ohľadom sviatosti zmierenia v aktuálnej situácii pandémie z 19. marca 2020.

Napokon, keďže dušiam v očistci sa pomáha prostredníctvom modlitieb veriacich a osobitne obetou Bohu milou na oltári, všetci kňazi sú naliehavo vyzvaní, aby na Spomienku na všetkých verných zosnulých slúžili tri razy za deň svätú omšu.