Odpustky sú opäť rozšírené na celý mesiac

Úplné odpustky pre duše zosnulých bude, tak ako vlani, možné získať po celý mesiac november 2021. Apoštolská penitenciária tak rozhodla, aby sa predchádzalo veľkému zhlukovaniu ľudí. 

TK KBS 02.11.2021
Odpustky sú opäť rozšírené na celý mesiac

Snímka: Erika Litváková

V dekréte, ktorý 27. októbra podpísal hlavný penitenciár kardinál Mauro Piacenza a regens Krzysztof Nykiel, sa píše, že Apoštolská penitenciária „potvrdzuje a rozširuje na celý mesiac november 2021 všetky duchovné benefíciá udelené dekrétom z 22. októbra 2020“.

Apoštolská penitenciária to oznámila 28. októbra s vysvetlením, že vypočula prosby viacerých biskupov v súvislosti s pretrvávajúcou pandémiou.

Znamená to, že odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou.

Dekrét hovorí o úplných odpustkoch z 2. novembra, aj pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo za obvyklých sviatostných podmienok nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa OtčenášVerím v Boha.

Tieto môžu byť presunuté z 2. novembra nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich.

Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku.

Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť, akonáhle to bude možné, tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých.

„Z obnovenej veľkodušnosti Cirkvi budú veriaci určite čerpať zbožné predsavzatia a duchovný elán, aby svoj život riadili podľa evanjeliového zákona, v synovskom spoločenstve a oddanosti pápežovi, viditeľnému základu a pastierovi Katolíckej cirkvi,“ píše sa v dekréte.