Odpustová slávnosť v Kežmarku bola zameraná na pomoc misiám

Veriaci vo farnosti Kežmarok oslávili 17. septembra titul miestnej baziliky pri príležitosti sviatku Povýšenia Svätého kríža.
František Trstenský 19.09.2023
Odpustová slávnosť v Kežmarku bola zameraná na pomoc misiám

Hlavným celebrantom odpustovej svätej omše v Kežmarku bol Ivan Kňaze, ktorý na záver udelil všetkým požehnanie relikviou Svätého kríža. Snímka: Martin Sokáč

Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše a kazateľom bol Ivan Kňaze, národný riaditeľ Pápežských misijných diel na Slovensku.

V homílii pripomenul nápis, ktorý si dal terajší Svätý Otec František na dvere svojho bytu: „Zákaz lamentovania.“

„Neraz aj my podľahneme zlozvyku na všetko sa sťažovať.

Pritom zabúdame, že v porovnaní s inými krajinami sa máme veľmi dobre.

Patríme medzi osem percent krajín na svete, ktoré sú najbohatšie v porovnaní so zvyškom sveta,“ upozornil v homílii Ivan Kňaze.

 

Národný riaditeľ PMD na Slovensku Ivan Kňaze pripomenul veriacim výzvu, ktorou sa riadi aj pápež František: Zákaz lamentovania. Snímka: Martin Sokáč

 

Poďakoval prítomným veriacim za to, že sa rozmanitým spôsobom zapájajú do pomoci misionárom po celom svete.

Na záver svätej omše udelil všetkým požehnanie relikviou Svätého kríža.

Po skončení slávnosti mali farníci možnosť zastaviť sa pri stánku Pápežských misijných diel v areáli baziliky a zoznámiť sa s konkrétnymi aktivitami tejto inštitúcie.

 

Veriaci v kežmarkej farnosti sa veľmi aktívne zapájajú do pomoci misionárom a misiám, za čo im Ivan Kňaze vyslovil veľké ďakujem. Na snímke je prinášanie obetných darov počas svätej omše. Snímka: Martin Sokáč

 

Popoludní sa národný riaditeľ PMD stretol s horliteľmi ružencových spoločenstiev, ktorí ho informovali o konkrétnych spôsoboch, ktorými sa zapájajú do aktivít Pápežských misijných diel na Slovensku.

„Tešíme sa osobnej prítomnosti pána riaditeľa medzi nami.

Sme vďační za všetky aktivity, ktoré farnostiam pomáhajú šíriť myšlienku misijnej pomoci.

Spomeniem slovníčky Malý misionár, ružencové pobožnosti k Matke ticha, Matke Eucharistie a v tomto roku to bude Matka Cirkvi, ale taktiež vianočné nálepky a pobožnosti pri požehnaní príbytkov a mnohé ďalšie,“ pripomenul kežmarský farár a dekan a novovymenovaný spišský biskup František Trstenský.

-FT-