Ondrejovské celodiecézne rekolekcie

Pri príležitosti sviatku sv. Ondreja, apoštola, patróna Košickej arcidiecézy, sa 2. decembra v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach konali kňazské rekolekcie.
Jaroslav Fabian 05.12.2023
Ondrejovské celodiecézne rekolekcie

V rámci rekolekcií kňazi Košickej arcidiecézy slávili spolu so svojimi biskupmi Eucharistiu. Snímka: Jaroslav Fabian

Začali sa svätou omšou, ktorej predsedal košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, koncelebroval pomocný biskup Marek Forgáč. „Sme súčasťou sveta, ktorý prechádza mnohými zmenami. Potrebujeme ísť duchovne do hĺbky a formovať sa nielen vo viere, ale aj v ľudskej rovine,“ prihovoril sa košický arcibiskup.

„Sprevádzajme sa navzájom, stretávajme sa, zaujímajme sa jeden o  druhého, nezostávajme ľahostajní voči samote blížnych, posilňujme svoje psychické i fyzické zdravie a duchovnú rovnováhu.“ Vo chvíľach otrasov je podľa arcibiskupa na pomoci modlitba, Eucharistia a spoločenstvo bratov.

„A pamätajme, že našou jedinou istotou a pevným základom je Ježiš. Povolal nás, ukazuje nám cestu, je náš učiteľ a my sme jeho žiakmi. Preto skúsme urobiť ešte aj to, čo vo vzťahu k Ježišovi urobil apoštol Ondrej. Skúsme viac sprevádzať a privádzať ľudí k Ježišovi a menej ich viazať na seba. Nech v Ježišovi nájdu pevný základ a najistejší prístav.“

V závere svätej omše arcibiskup poďakoval za službu prepošta Metropolitnej kapituly pri Dóme sv. Alžbety v Košiciach Pavlovi Drábovi. Novým prepoštom sa stal Anton Fabian.