Opäť môžeme chodiť na sväté omše

Od 16. novembra na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva platia nové pravidlá, podľa ktorých je s určitými obmedzeniami opäť možné sláviť verejné bohoslužby.
TK KBS 24.11.2020
Opäť môžeme chodiť na sväté omše

Veriaci môžu znova chodiť na sväté omše do kostola, musia však dodržiavať nariadené pravidlá. Tým hlavným je takzvané šachovnicové sedenie, ktoré sa používalo aj pri uvoľňovaní opatrení v prvej vlne.

Ľudia v chráme môžu využiť lavice alebo stoličky takým spôsobom, že medzi obsadenými miestami ostane vždy jedno miesto voľné a v každom nasledujúcom rade sa neobsadené miesto posunie o jedno do strany – tak, aby ľudia nesedeli v rade za sebou.

Toto uvoľňujúce pravidlo má výhradnú platnosť pre sediacich a využiť sa môže polovica existujúcej kapacity kostola. Napríklad ak je v kostole 100 miest na sedenie, na bohoslužbe sa môže zúčastniť 50 veriacich.

Zároveň treba pamätať na to, že nebol zrušený zákaz zhromažďovania. Pre verejné bohoslužby je definovaná možnosť využiť polovicu miest na sedenie v chrámoch, ale nemožno pozývať ďalších ľudí, aby zaplnili aj miesto na státie alebo sa zhromažďovali vo väčších počtoch pred chrámom.

Stále tiež platia všetky hygienické opatrenia: povinné sú rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk, nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou vodou, dezinfekcia rúk kňazov pred rozdávaním svätého prijímania, rozdávanie Eucharistie do rúk – okrem prípadov objektívnej nemožnosti, dezinfekcia použitých nádob a taktiež pravidelná dezinfekcia priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.

Takisto treba seniorov, chronicky chorých a rizikové skupiny požiadať, aby návštevy bohoslužieb zvážili, prípadne pre dôchodcov je vhodné zaviesť osobitnú svätú omšu v nedeľu. Naďalej platí dišpenz od povinnej účasti na svätých omšiach v nedeľu a vo sviatok.

„Kto nedodrží základné pravidlá, berie na seba zodpovednosť za to, že o uvoľnenie, ktoré sa dosahovalo veľmi zložitým a ťažkým spôsobom, znovu prídeme,“ upozorňuje Konferencia biskupov Slovenska. Biskupi zároveň opäť pozvali pomodliť sa Modlitbu za Slovensko.