Opäť pozývajú mladých k starostlivosti o okolie

Komisia pre mládež v Spišskej diecéze opäť organizuje kampaň RE 246 – 2.0. Jej cieľom je oboznámiť sa s myšlienkami encykliky Laudato si’ a premeniť ich do praktických činov. Kampaň spustili 1. mája s mottom Nenechaj to ležať. Ide o pozvanie pre mládež vyčistiť svoje okolie od odpadkov.
TK KBS 04.05.2021
Opäť pozývajú mladých k starostlivosti o okolie

V minulom roku sa počas necelého mesiaca trvania kampane vyzbieralo takmer 260 vriec s odpadom. Zbieralo sa na 26 miestach Slovenska.

„Bolo pre nás veľmi povzbudivé, že ľuďom záleží na ich okolí a nie sú voči nemu ľahostajní. Vidím dôležitosť hovoriť o tejto oblasti. Cirkev téme životného prostredia venuje zvláštnu pozornosť. Aj v tom vidím jednu z možností, ako osloviť mladého človeka,“ uviedol riaditeľ komisie, kňaz Ľuboš Laškoty.

Kampaň má skratku RE, čo sú začiatočné písmená anglického slova recollect – vyzbierať, a číslo 246 určuje počet bodov encykliky. Kampaň chce zároveň dať najavo, že k našim kresťanským hodnotám patrí aj záujem o spoločný domov, a aj týmto spôsobom chce pozvať mladých k praktickým skutkom lásky.