Opäť sa zišli ctitelia škapuliara

Aj tento rok sa pri príležitosti sviatku Panny Márie Karmelskej konali na viacerých miestach škapuliarske púte. Pozreli sme sa na to, ako to vyzeralo v Topoľčiankach a Gaboltove.
Martin Ďurčo, Branislav Valkovič 20.07.2021
Opäť sa zišli ctitelia škapuliara

Do Gaboltova veriaci prišli na arcidiecéznu púť. Snímka: Martin Ďurčo

GABOLTOV – Na hlavnom pútnickom mieste Košickej arcidiecézy sa 16. – 18. júla konala tradičná arcidiecézna púť. Sobotnú večernú svätú omšu celebroval košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. V príhovore pripomenul dôležitosť duchovnej rodiny.

„Panna Mária chce byť s nami v našich životných príbehoch, v našich rodinách. Túži však byť s nami aj na ceste viery, teda v našej duchovnej rodine.“ Arcidiecézna púť vyvrcholila nedeľnou slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval košický pomocný biskup Marek Forgáč.

V homílii sa vrátil k obdobiu vrcholiacej pandémie. „Aj Mária prežívala čas kríz a príkoria. Jedným z nich bol čas, keď musela utekať pred prenasledovateľom Herodesom do Egypta. Kresťanská cirkev v Egypte dnes slávi túto biblickú udalosť ako sviatok. Pretože k nim – do Egypta prišla Svätá rodina.

Tu sledujeme, ako sa udalosť z jedného pohľadu negatívna stáva z druhého pohľadu sviatkom. Podobne to platí o každej kríze. My kresťania máme mať schopnosť premieňať náročné na užitočné.“

- Martin Ďurčo -

TOPOĽČIANKY – Topoľčianky patria k najstarším pútnickým miestam Slovenska, kde si pripomínajú Pannu Máriu Karmelskú. Tohtoročná púť (14. – 18. júla) bola už 335. v poradí. Jej súčasťou bola aj trojdňová duchovná príprava.

Sobotnú večernú svätú omšu celebroval nitriansky pomocný biskup Peter Beňo. Veriacich povzbudil slovami, že Panna Mária je naša Matka a v každej situácii sa môžeme utiekať pod jej ochranu.

Nedeľnú slávnostnú svätú omšu na kalvárii slávil nitriansky biskup Viliam Judák. V homílii upozornil, že ako v dobe proroka Eliáša sa odohral súboj na vrchu Karmel medzi pohanským modlárstvom a úctou k pravému Bohu, tak sa odohráva aj dnes, a to najmä vtedy, keď Cirkev upozorňuje na morálny neporiadok vo svete.

- Branislav Valkovič -