Opatrenia v kostoloch sa zmierňujú, dišpenz ostáva

V chrámoch bude zavedené šachovnicové sedenie. Naďalej je však povinné mať na tvári rúško.
TK KBS 02.06.2020
Opatrenia v kostoloch sa zmierňujú, dišpenz ostáva

Už nebude povinné dodržiavať vzdialenosť dvoch metrov. Upraví sa i sedenie v laviciach, kde doteraz platilo pravidlo jedného obsadeného a jedného voľného radu. / Snímka: Erika Litváková


Od stredy bude v kostoloch zrušená povinná vzdialenosť dva metre medzi ľuďmi, ktorú nahradí šachovnicové sedenie. Vyplýva to z uvoľňovania opatrení proti šíreniu koronavírusu. Keďže však stále nie je možná prítomnosť veriacich na bohoslužbách bez obmedzení, v platnosti zostáva dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v nedele a prikázané sviatky.

Naďalej zostáva povinnosť mať nasadené rúško na tvári v interiéroch a na hromadných podujatiach, teda aj v kostoloch. Táto povinnosť platí aj pre kňazov. Sväté prijímanie sa podáva na ruku. Zároveň platia všetky pravidlá hlavného hygienika na verejné slávenia bohoslužieb.

Úrad verejného zdravotníctva SR aktuálne pracuje na bližšej špecifikácii opatrení, s ich definitívnym znením bude verejnosť oboznámená.

Tieto obmedzenia treba stále brať do úvahy pri plánovaní prvých svätých prijímaní či udeľovaní sviatosti birmovania. Tam, kde sa dá a kde sa podarilo uskutočniť dostatočnú prípravu na udelenie sviatosti, je možné slávenie rozdeliť na viacero svätých omší v jeden deň, prípadne na viacero nedieľ.

Úrad verejného zdravotníctva SR informoval, že maximálny počet účastníkov sa bude meniť. Od 10. júna by to malo byť najviac 500 osôb na podujatí, od 1. júla až do konca tohto roka do 1 000 osôb.

Aj keď je veľmi pravdepodobné ďalšie uvoľňovanie vzhľadom na obmedzenie zhromažďovania, predpokladaný maximálny limit aj v nasledovných mesiacoch neprekročí 1 000 ľudí, čo treba vziať do úvahy pri organizovaní pútnických slávností. Ak je nemožné limity dodržať, bude potrebné vopred hľadať riešenie alebo zvážiť aj zrušenie púte.