Oslávili 150 rokov katolíckeho gymnázia

V Kláštore pod Znievom 6. októbra vyvrcholili oslavy 150. výročia založenia prvého slovenského katolíckeho patronátneho gymnázia.
František Koníček 07.10.2019
Oslávili 150 rokov katolíckeho gymnázia

V rámci programu osláv žiaci základnej školy robili komentované prehliadky obcou. / Snímka: Erika Cintulová


Gymnázium v Kláštore pod Znievom zohralo v histórii Slovákov významnú úlohu. V časoch maďarizácie prerástla neutíchajúca túžba slovenského ľudu vo vlastné vzdelávacie inštitúcie. Sústredila sa tam katolícka inteligencia, ktorá v správnom čase zabojovala za náš národ a vlastný jazyk. Gymnázium vychovávalo predovšetkým študentov z chudobných slovenských rodín a fungovalo len z finančnej podpory dobrodincov.

Program osláv sa začal 3. októbra v miestnej základnej škole, kde si výročie pripomenuli športovým zápolením v minihádzanej a šachovým turnajom. Pedagógovia so žiakmi pripravili aj podujatie „beh za poznaním“, do ktorého sa zapojili deti z celého regiónu.

Súčasťou programu bola aj konferencia s názvom Znievske dišputy, na ktorej sa diskutovalo o tom, ako sa aj dnes dá vybudovať moderná a pokroková škola.
Z vďačnosti za vynaložené úsilie pri príležitosti výročia vyhlásili za čestných občanov obce tri osobnosti z radov profesorov a riaditeľov: Imricha Mateja Korauša, Samuela Jaroslava Zacheja a Ernesta Polóniho.

Slávnostné dni zaplnil i ďalší sprievodný program: večerné premietanie starých filmov zo študentského prostredia, komentované prehliadky obcou žiakmi základnej školy, razenie pamätnej mince, divadelné predstavenie miestneho ochotníckeho divadla či koncert skupiny Funny Fellows.

V nedeľu oslavy vyvrcholili slávnostnou svätou omšou, ktorá bola obetovaná za všetkých pedagógov i absolventov znievskeho gymnázia.