Oslávili 200. výročie zriadenia Prešovskej eparchie

Hlavné oslavy jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018 a sprievodné podujatia pri príležitosti 200. výročia zriadenia Prešovskej eparchie sa konali 20. až 23. septembra.
Ľubomír Petrík 23.09.2018
Oslávili 200. výročie zriadenia Prešovskej eparchie

Na slávnosť prišiel aj kardinál Leonardo Sandri, prefekt Kongregácie pre východné cirkvi (v strede). / Snímka: Mária Žarnayová

 

Prešovská gréckokatolícka eparchia bola kánonicky zriadená 22. septembra 1818 bulou Relata semper pápeža Pia VII. vyčlenením z veľkej Mukačevskej eparchie.

Hlavná slávnosť sa konala 22. septembra v ľutinskej bazilike. Archijerejskej svätej liturgii predsedal prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. Kazateľom bol prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kardinál Leonardo Sandri, ktorý vyzdvihol ako svedkov viery nielen blažených mučeníkov Gréckokatolíckej cirkvi, ale „aj všetkých tých jednoduchých neznámych ľudí, ktorí aj v neprítomnosti biskupov a kňazov pokračovali v rozvíjaní a odovzdávaní viery vo svojich rodinách“. Poukázal na dve cesty, ktorými je potrebné naďalej kráčať – na cestu spoločenstva a cestu lásky. Na konci slávnosti odovzdal vladykovi Jánovi Babjakovi SJ, ktorý touto slávnosťou ďakoval aj za svoje životné jubileum, medailu Svätého Otca Františka. 

Koncelebroval aj apoštolský nuncius na Slovensku Giacomo Guido Ottonello, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi arcibiskup Cyril Vasiľ SJ a takmer tridsať ďalších arcibiskupov a biskupov zo Slovenska a zahraničia a množstvo kňazov. Prítomní boli aj zástupcovia iných kresťanských cirkví a Zväzu židovských náboženských obcí.

Oslavy pokračovali 23. septembra archijerejskou svätou liturgiou v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove za účasti kardinála Sandriho.