Oslávili 30. výročie farnosti Božieho milosrdenstva

Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober navštívil 25. februára rímskokatolícku farnosť Božieho milosrdenstva v Košiciach, aby spoločne s veriacimi poďakoval za tridsať rokov existencie tejto sídliskovej farnosti.
Jaroslav Fabian 26.02.2024
Oslávili 30. výročie farnosti Božieho milosrdenstva

Košická farnosť Božieho milosrdenstva ďakovala za tridsať rokov svojho jestvovania. Snímka: Jaroslav Fabian

Arcibiskup Bober príhovore vychádzal z evanjeliovej state o premenení Ježiša na vrchu Tábor, pričom zdôraznil najmä potrebu počúvať Ježiša Krista, teda Božie slovo, uskutočňovať ho a prejavovať lásku vo svojom okolí, lebo máme okolo seba núdznych, ktorým treba poslúžiť.

„Chcel som všetkým poďakovať za spoločné kráčanie, lebo z tohto miesta vychádzajú impulzy na celé Slovensko, keďže sa mnohé modlitby korunky Božieho milosrdenstva odtiaľ vysielajú na celé Slovensko.

Prajem všetkým, aby sa tu duch Božieho milosrdenstva ešte viac zakorenil, a pretože tento rok je vo farnosti venovaný pokániu, tak aby veriaci vedeli pokánie vzájomne prežívať i jeden voči druhému, lebo tak rastie človek a tak rastie celé spoločenstvo,“ dodal hlavný celebrant na nedeľnej slávnosti, arcibiskup Bernard Bober.

 

Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše bol košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Snímka: Jaroslav Fabian

 

Miestneho farára Petra Sýkoru potešili veriaci tým, že mali veľkú túžbu hlavne duchovne poďakovať za tridsať rokov veľmi požehnaného života v tejto farnosti.

„A potom prišiel taký nápad - osláviť to na kolenách, takže slávnosti predchádzala tridsaťhodinová adorácia.

Už v sobotu, v predvečer slávnosti, som zaželal farnosti také ,zmŕtvychvstanie´.

To znamená obnoviť vzťahy v rodinách, obnoviť vzťahy v spoločenstvách, obnoviť vzťahy vo farnosti, vzťahy so spoločnosťou, byť si vedomý svojej misie i zvonku.

My tu máme milosť, že máme také - ja tomu hovorím - vôbec najzákladnejšie patrocínium Cirkvi a najzákladnejšiu vlastnosť Boha, jeho lásku - Božie milosrdenstvo.

Takže: aby sme naozaj ,vstali z mŕtvych´, aby sme si uvedomili, že Božie milosrdenstvo v nás musí žiť a musíme ho aj v misii dávať ďalej.

To želám celej našej farnosti.“

Iniciatíva tridsať hodín adorácie za tridsať rokov farnosti sa začala v piatok 23. februára o polnoci a trvala do nedeľného rána.

Kaplán Ján Kocúrko sa veľmi potešil, keď nadránom počas modlitbovej adorácie našiel v kostole modliacich sa ľudí.

„Musím povedať, že pre mňa bolo veľmi milé prekvapenie nadránom prísť do kostola, keď naozaj celé mesto spí.

Hovoril som si, že sa idem pozrieť, či tam sú ľudia.

A skutočne som bol veľmi milo prekvapený z toho, že pätnásť ľudí sa okolo pol štvrtej modlí.

Boli časti, ktoré boli moderované, boli časti tichej adorácie, ale každá celá hodina sa začínala modlitbou korunky Božieho milosrdenstva.

Celému nášmu farskému spoločenstvu želám, aby prinášalo dobré ovocie, lebo dobrý strom rodí dobré ovocie, a tak nám prajem, aby sme ako farnosť prinášali dobré ovocie do tohto sveta.“

Rímskokatolícka farnosť Božieho milosrdenstva v Košiciach vznikla zriaďovacou listinou 24. februára 1994.

Nachádza sa v mestskej časti Košice-KVP s počtom obyvateľov 21 839.

Konsekrácia kostola sa uskutočnila 1. septembra 2012 a o štyri roky neskôr, 13. novembra 2016, bol vyhlásený za diecéznu svätyňu Košickej arcidiecézy.