Oslávili 400. výročie smrti mučeníkov

V Košiciach zavŕšili Jubilejný rok svätých košických mučeníkov Marka Križina, Štefana Pongrácza a Melichara Grodzieckého.
Jaroslav Fabian 09.09.2019
Oslávili 400. výročie smrti mučeníkov

Jubileum vyvrcholilo slávnosťou v Katedrále sv. Alžbety. / Snímka: Jaroslav Fabian


Vyvrcholením osláv 400. výročia smrti košických mučeníkov bola 7. septembra eucharistická slávnosť v Katedrále sv. Alžbety, ktorej predsedal košický arcibiskup metropolita Bernard Bober.

Na slávnosti sa zúčastnili viacerí vzácni hostia: apoštolský nuncius na Slovensku Giacomo Guido Ottonello, ostrihomsko-budapeštiansky arcibiskup a maďarský prímas kardinál Péter Erdő, kardinál Jozef Tomko, biskupi zo Slovenska a okolitých krajín a niekoľko tisíc veriacich.

 

Košickí mučeníci poukazujú na jednotu Cirkvi

Arcibiskup Bober v homílii pripomenul komplikovaný príbeh svätorečenia mučeníkov, ktorý vďaka politickým prekážkam trval dlhšie než mal. Na druhej strane ich svätý pápež Ján Pavol II. mohol svätorečiť priamo v Košiciach, čo bola veľká milosť. Traja košickí mučeníci sú z dnešného pohľadu zaujímaví aj tým, ako napriek rozdielnemu pôvodu ukazujú na jednotu samotnej Cirkvi.

„Počas celých dejín Cirkvi bolo slobodné vyznávanie viery ohrozované ambíciami panovníkov, povstaniami a rebéliami. Neskôr vieru dusili režimy a prenasledovania zo strany štátnej moci. Ale pod týmto tlakom ešte viac rástla jednota, súdržnosť a bratstvo všetkých veriacich. Cirkev vždy mala a má tento potenciál: združuje ľudí na celom svete. Je nadnárodná!

A každý z nás biskupov, kňazov i laikov, či už zo Slovenska, Maďarska, Poľska, Rumunska, Chorvátska i Ukrajiny, môže povedať, že je to naša spoločná rodina. Ona nás pozývala k vyšším cieľom už dávno pred zrodom politického humanizmu. Kristova rodina nás vychovávala k zodpovednej slobode ducha už tisíc rokov pred tým, než k nám prenikol dnešný falošný liberalizmus.“

Veriacim sa prihovoril aj kardinál Péter Erdő. „Prichádzam k vám ako pútnik s veľkou vďačnosťou v svojom srdci. Zišli sme sa na tejto historicky výnimočnej a na vieru bohatej slávnosti ako deti Cirkvi, aby sme sa zjednotili v bratskej láske. Podľa slov pápež Františka sa Cirkev podobá na poľnú nemocnicu. Jej dôležitými priestormi sú pútnické miesta, ktoré strážia pamäť veriaceho ľudu. Takým miestom je aj táto katedrála, ba celé mesto. Počnúc svätou Alžbetou Uhorskou cez troch košických mučeníkov, Annu Kolesárovú až po blahoslavenú Sáru Salkaháziovú.

Traja košickí mučeníci, ktorí boli synmi troch rôznych národov, pochopili a naplno prežívali tajomstvo vyvolenia Bohom a dali nám tak významný príklad. Poznávajme a pochopme ich životný príbeh. Nech nás pobáda k tomu, aby sme ako mučeníci vyslovili naše áno a pokračovali na ich ceste za odpustením a zjednotením. Nebojme sa, lebo kto riskuje pre Boha, toho Pán neopustí a nesklame.“

 

Oslavy jubilea prebiehali celý rok

Jubilejný rok svätých košických mučeníkov začínal pastierskym listom po beatifikácii Anny Kolesárovej. Symbolicky sa takto prepojilo hrdinstvo košických mučeníkov s hrdinstvom blahoslavenej Anny. V jubilejnom roku sme mali pred očami motto: Obnoviť túžbu po vernosti!

Jubileum sprevádzalo aj množstvo pastoračných aktivít vo farnostiach. Dva relikviáre navštívili všetky farské chrámy arcidiecézy. Špeciálnym spôsobom si toto výročie v Košickej arcidiecéze pripomínali jubilujúce manželské páry, ktoré dokázali niekoľko desaťročí zotrvať v manželskom zväzku a sú tak symbolom vernosti.

Záujem verejnosti vzbudila aj skutočnosť, že na základe vedeckých metód sa podarilo zrekonštruovať podoby košických mučeníkov. V piatok 6. septembra bola tiež slávnostne inaugurovaná nová poštová známka s podobizňami svätých košických mučeníkov.