Oslávili prvé výročie blahorečenia

Presne na prvé výročie blahorečenia Božej služobnice Anny Kolesárovej sa 1. septembra konala v jej rodisku vo Vysokej nad Uhom slávnosť, na ktorej veriaci ďakovali za dar Anninho blahorečenia.
Martin Ďurčo 02.09.2019
Oslávili prvé výročie blahorečenia

Na slávnosť prišiel košický pomocný biskup Marek Forgáč. / Snímka: Jaroslav Fabian


Súčasťou programu boli modlitby, svedectvá, divadelné predstavenie zo života blahoslavenej, ale aj slávnostná svätá omša, ktorú celebroval košický pomocný biskup Marek Forgáč. „Ankin príbeh volá po úcte k žene. Žena predsa nie je predmet ani prostriedok na dosiahnutie individuálnej radovánky. Anka je vlastne mučenicou úcty k žene. Jej krátky a skromný príbeh volá po tom, aby sme v každej žene poznali dar. A každý muž sa práve cez úctu k žene stáva veľkým,“ poznamenal biskup Forgáč.

Ako dodal, ostať dnes verný ideálu čistoty podobne ako blahoslavená mučeníčka čistoty je heroické a potrebujeme na to silu zhora. „Ankin príbeh sa zdal v konkrétnej chvíli ako prehra, poníženie. Ale kresťan sa nemôže pozerať na život iba situačne. Našou devízou je pohľad z dlhodobej perspektívy. Pohľad z večnosti. Ankina prehra po desiatkach rokov prináša veľa víťazstiev v životoch pútnikov prichádzajúcich na toto miesto. Mnoho obrátení, mnoho príbehov meniacich sa k dobrému tu našlo svoje miesto. A jej príbeh je volaním po tom, aby sme na život pozerali s pokorou a z pohľadu večnosti,“ uviedol košický pomocný biskup.

Do rodiska blahoslavenej Anny putujú už 20 rokov mladí ľudia z celého Slovenska. Po jej blahorečení však stúpol záujem o poznanie jej rodiska a pútnického miesta vo Vysokej nad Uhom aj zo strany staršej generácie. „Často sem prichádzajú ľudia, ktorí sú v koncoch. Rodiny a ľudia, ktorí majú vážne zdravotné problémy a riešia náročné životné situácie,“ priblížil rektor Pastoračného centra Anny Kolesárovej Pavol Hudák.