Oslávili sme 40 rokov slovenskej cirkevnej provincie

Biskupi zo Slovenska i zo zahraničia, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky i veriaci sa 23. júna stretli v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave, aby spoločne oslávili 40. výročie vzniku a vyhlásenia samostatnej Slovenskej cirkevnej provincie.

23.06.2018
Oslávili sme 40 rokov slovenskej cirkevnej provincie

V Trnave sa stretli viacerí biskupi pôsobiaci na Slovensku i v zahraničí. / Snímka: Matúš Hasil

Pápež Pavol VI. apoštolskými konštitúciami Praescriptionum sacrosancti a Qui divino povýšil vo vianočnom období pred 40 rokmi, 30. decembra 1977, Trnavskú apoštolskú administratúru na arcidiecézu a zároveň zriadil samostatnú Slovenskú cirkevnú provinciu s jej arcibiskupským metropolitným sídlom v Trnave.

V trnavskej katedrále, kde toto pápežove rozhodnutie bolo vyhlásené 6. júla 1978 kardinálom Františkom Tomáškom, prítomní biskupi, apoštolský nuncius na Slovensku Giacomo Guido Ottonello a kňazi s veriacimi oslávili tento významný historický medzník slávnostnou svätou omšou.

Tú slávil kardinál Jozef Tomko. Koncelebrantmi boli emeritný arcibiskup Ján Sokol, olomoucký arcibiskup  moravský metropolita Jan Graubner a Ján Orosch, trnavský arcibiskup.

Slávnostnú svätú omšu celebroval kardinál Tomko. / Snímka: Matúš HasilKardinál Tomko v homílii pripomenul, že samostatnú Slovenskú cirkevnú provinciu dnes berieme ako samozrejmosť, ale bolo to čosi také vzácne a také dôležité, čo ovplyvnilo dokonca vývin celkovej situácie.

„Po vzniku Československa v roku 1918, s novými štátnymi hranicami sa žiadalo aj cirkevné usporiadanie. Vyjednávania s vládnou mocou, druhá svetová vojna, územné i politické zmeny a rôzne ťažkosti odďaľovali konečné riešenie.

Vtedy bolo dôležitejšie dosiahnuť aspoň menovanie dobrých pastierov a to proti tlaku protináboženského režimu, ktorý panoval. Ten si neprial posilniť náboženské cítenie obyvateľov tým, že by sa sídlo plánovanej Slovenskej cirkevnej provincie stanovilo v hlavnom meste Bratislave.

Aj prípadnú voľbu Nitry režim považoval za príliš prajnú Cirkvi. Dlhé a ťažké vyjednávania priviedli k tomu, že Svätá stolica povýšila dňa 30. decembra 1977 Trnavskú apoštolskú administratúru na arcidiecézu a zároveň vyzdvihla na metropolitné sídlo, ktorému boli podriadené ako sufragánne ostatné rímskokatolícke diecézy na celom Slovensku.

Okrem toho upravila hranice diecéz podľa štátnych hraníc a tak vznikla Slovenská cirkevná provincia, ktorej hranice sa kryli so štátnymi hranicami.

A my si dnes pripomíname toto 40. výročie jej vzniku a našej cirkevnej samostatnosti, keď už nijaká územná jednotka Cirkvi nepatrila do iného štátu a ani naopak. A za to my ďakujeme Pánu Bohu,” povedal v homílii kardinál Jozef Tomko.

Dušan Kolenčík