Oslávili sme Božie telo

Tradičnou súčasťou slávenia Božieho tela sú v našich končinách procesie s Oltárnou sviatosťou. Inak to nebolo ani tento rok.
Jaroslav Fabian, Ján Lauko 08.06.2021
Oslávili sme Božie telo

Biskup Stolárik pri procesii v Rožňave. Snímka: Štefan Vaclavik

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi je oslavou daru Eucharistie a vyjadrením úcty k Spasiteľovi, ktorý je pod spôsobom chleba a vína prítomný v Oltárnej sviatosti. Výnimočnosť tejto slávnosti tkvie v tom, že veriaci práve pri nej počas eucharistických procesií verejne preukazujú úctu Ježišovi, ktorý je v tejto sviatosti prítomný.

Rožňava ďakovala za obrovský dar

V deň slávnosti 3. júna sa procesia konala aj v Rožňave. Pred ňou celebroval v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie svätú omšu rožňavský biskup Stanislav Stolárik.

„Pri každej bohoslužbe, no dnes si to pripomíname ešte výnimočnejšie, sme vtiahnutí do hlbokého tajomstva a zároveň vďakyvzdávania za dar svätej omše, kňazstva, Eucharistie,“ povedal v úvode rožňavský biskup. V homílii pripomenul, že skôr ako Ježiš odovzdal dušu Otcovi, stal sa telom a krvou pri každej svätej omši.

„A tak mu chceme poďakovať aj procesiou za tento obrovský dar jeho prítomnosti i tu v našom spoločenstve, ktoré chceme jeho prítomnosťou posilniť; chceme sa dať povzbudiť a nabrať sily, ktoré všetci v danom okamihu potrebujeme,“ zdôraznil biskup Stolárik.

Košice ukázali spoločenstvo

V Košiciach oslávili Božie telo 6. júna v Dóme sv. Alžbety pri nedeľnej bohoslužbe, ktorá pokračovala eucharistickou procesiou po Hlavnej ulici. Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober vo svojom príhovore vysvetlil, že viera sa v izolácii nedá žiť naplno.

„Chýba spoločenstvo, chýba dotyk a sila Božieho chleba z neba, chýba pokrm pre večný život. Bez osobnej návštevy bohoslužby a bez svätej spovede či svätého prijímania sa nekontrolovane šírili pocity zúfalstva, bezradnosti, rezignácie a nezmyselnosti života.

Bez Ježiša prítomného v Eucharistii sa rýchlo šírila pandémia strachu, ale aj sebectva,“ povedal košický arcibiskup a dodal, že „zo svätého prijímania nám pribúda síl, aby sme dokázali vydržať na ceste za Ježišom – aj v časoch, keď sa nám vodí horšie, materiálne i vzťahovo. Lebo tento kúsok chleba, v ktorom je celý Kristus, nám dáva silu i odvahu ísť ďalej, až k večnosti“.

Ďalšie fotografie z procesií nájdete v našej fotogalérii po kliknutí na tento odkaz.