Oslávili sme historický medzník

Cirkev na Slovensku oslávila 100. výročie vysviacky prvých slovenských biskupov. Pri tejto príležitosti odhalili pamätnú tabuľu na kostole, kde sa slávnosť pred storočím konala.
Tibor Ujlacký 16.02.2021
Oslávili sme historický medzník

Na Kostole sv. Ladislava v centre Nitry odhalili tabuľu, ktorá pripomína biskupskú vysviacku Karola Kmeťka, Mariána Blahu a Jána Vojtaššáka. Snímka: Tibor Ujlacký

V nedeľu 14. februára sa v Kostole sv. Ladislava v Nitre slávila slávnostná svätá omša pri príležitosti stého výročia vysviacky biskupov Karola Kmeťka, Mariána Blahu a Já­na Vojtaššáka, ktorá sa v tomto chrá­me udiala 13. februára 1921.

Hlavným celebrantom spomienkovej liturgickej slávnosti bol nitriansky biskup Viliam Judák. Spolu s ním koncelebroval veľprepošt katedrálnej kapituly Štefan Vallo a rektor Kostola sv. Ladislava Marek Kotras, SchP.

Keďže sa pre protipandemické opatrenia na spomienke nemohli zúčastniť ostatní slovenskí biskupi ani široká verejnosť, bolo ju mož­né sledovať prostredníctvom televízneho prenosu. Biskup Judák po opísaní priebehu slávnosti v roku 1921 skonštatoval skromnosť oslavy tohto historického medzníka oproti tomu, ako sa udial pred sto rokmi.

V ná­deji na duchovné spojenie veriacich však vyzval na oslavu v opravdivej vďačnosti aj s prosbou, aby aj v súčasnosti svojím životom pokra­čovali v hodnotách, pre ktoré biskupi Blaha, Kmeťko i Vojtaššák žili a prinášali obete.

Po skončení liturgickej slávnosti na priečelí chrámu odhalili novú pamätnú tabuľu pripomínajúcu túto významnú udalosť. Tabuľa bola oproti pôvodnej z roku 1996 doplnená o bronzové reliéfy s podobizňami biskupov Mariána Blahu, Karola Kmeťka a Jána Vojtaššáka s ich biskupskými erbmi.

Autorom reliéfov je sochár Juraj Brišák zo Zákamenného. Tabuľu s reliéfmi požehnal nitriansky biskup, aby pripomínala vysviacku prvých slovenských biskupov súčasnej i budúcim generáciám.