Oslávili sme odkaz svätých Cyrila a Metoda

Cirkev na Slovensku si pripomenula solúnskych vierozvestov. Za ich misiu k našim predkom ďakovali veriaci na národnej púti v Nitre či v najväčšom kostole zasvätenom sv. Cyrilovi a Metodovi.
Tibor Ujlacký, Igor Válek 13.07.2021
Oslávili sme odkaz svätých Cyrila a Metoda

Národná púť sa konala na Svätoplukovom námestí v Nitre. Snímka: Marek Mucha

NITRA – Mesto pod Zoborom už tradične 5. júla privítalo cyrilo-metodskú národnú púť. Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše bol poznanský arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Poľska Stanisław Gądecki. Bohoslužbu s ním slávili aj viacerí slovenskí biskupi.

V homílii, ktorú za Stanisława Gądeckého predniesol kancelár Biskupského úradu v Nitre Marcel Cíbik, poznanský arcibiskup pripomenul význam misie sv. Cyrila a Metoda pri rozvoji kresťanstva na území obývanom Slovanmi, ako aj prínos solúnskych bratov k formovaniu morálnych základov našich predkov.

TERCHOVÁ – Od 3. do 5. júla sa v Terchovej uskutočnil už 32. ročník Cyrilo-metodských dní, ktoré boli tento rok venované 290. výročiu vzniku terchovskej farnosti a postavenia prvého kostola v obci.

Súčasný terchovský kostol, ktorý je najväčším slovenským chrámom zasväteným sv. Cyrilovi a Metodovi, hostil väčšinu z bohatého liturgického programu. V jeho priestoroch sa 5. júla konala aj slávnostná svätá omša, ktorú celebroval žilinský biskup Tomáš Galis.

V homílii vyzdvihol dôsledne pripravený misijný aspekt pôsobenia solúnskych bratov na našom území, ako aj dôležitosť takéhoto pôsobenia Cirkvi a jej predstaviteľov i v dnešnom svete.

V rámci kultúrneho programu dominovala vernisáž výstavy obrazov a drevených objektov Beáty Krasňanskej s názvom Korene domoviny, ktorá reflektuje tematiku od stvorenia sveta po odovzdávanie cyrilo-metodského posolstva.

Bodkou programu bol galakoncert Štátneho komorného orchestra v Žiline a miešaného speváckeho zboru Lúčnica.