Oslávili sme Turíce

Veľkonočné obdobie vyvrcholilo slávnosťou Zoslania Ducha Svätého. V tento deň sa konali aj turíčne púte na Starých Horách a v Šaštíne.
Ján Lauko 25.05.2021
Oslávili sme Turíce

Turíčna slávnosť v bazilike na Starých Horách, svätú omšu slávil Jaroslav Pecha. Snímka: Peter Števkov

STARÉ HORY – Epidemiologické obmedzenia ani chladné počasie neodradili veriacich od účasti na turíčnej púti 22. – 23. mája v Bazilike Návštevy Panny Márie. V sobotu večer tvorili program spoločné vešpery, radostný ruženec a svätá omša.

Slávil ju dekan Gabriel Brendza, farár farnosti Banská Bystrica-mesto. V homílii zdôraznil úlohu Panny Márie ako duše spoločenstva apoštolov, ktorá najviac priťahuje Ducha Svätého, z čoho vyplývala súvislosť so začiatkom pútí na Turíce práve v mariánskej bazilike.

Hlavným celebrantom nedeľnej slávnostnej svätej omše bol emeritný banskobystrický dekan Jaroslav Pecha. V kázni opísal zrod Cirkvi, ktorá dnes musí zápasiť s duchom praktického materializmu, relativizmu a sekularizmu, ale ani to neohrozí jej podstatu, hoci počet veriacich môže klesnúť.

Stanislav Jaloviar, OCD

ŠAŠTÍN – Turíčna púť v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie sa začala v sobotu 22. mája večernou svätou omšou, modlitbou za Slovensko a pobožnosťou cesty svetla. Púť pokračovala nedeľnou slávnosťou Zoslania Ducha Svätého. Svätú omšu celebroval bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.

„Panna Mária s apoštolmi a inými učeníkmi a ženami očakávali zoslanie Ducha Svätého. Motivovaní textom Svätého písma naši predkovia vytvorili tradíciu chodiť do Šaštína. Jej pokračovaním aj my chceme vyjadriť, že sa pripájame k prvému spoločenstvu, aby sme sa tu v mariánskej svätyni otvorili pre pôsobenie Božieho Ducha Svätého,“ povedal v úvode bratislavský arcibiskup.

V homílii poznamenal, že jedným z najväčších darov Ducha Svätého v súčasnosti nie sú nejaké mimoriadne javy, ale pokojný, skromný život podľa viery. „Pretože to je nesmierne náročné. To je potvrdenie Božieho pôsobenia; pôsobenia Ducha Svätého.“

Turíčna púť v Šaštíne vyvrcholila pondelkovou bohoslužbou pre seniorov, ktorú celebroval bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko.