Oslávili Svetový deň starých rodičov a seniorov

Svätý Otec František na začiatku tohto roka vyhlásil Svetový deň starých rodičov a seniorov, ktorý si budeme pripomínať každý rok v štvrtú júlovú nedeľu. Premiérová slávnosť pri tejto príležitosti sa 25. júla uskutočnila aj v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave.
Soňa Krajčovičová 27.07.2021
Oslávili Svetový deň starých rodičov a seniorov

Arcibiskup Orosch požehnal seniorov. Snímka: Soňa Krajčovičová

Svätú omšu celebroval trnavský arcibiskup Ján Orosch. Pápež František vo svojom liste k svetovému dňu, ktorý odznel na svätej omši, povzbudzuje najmä starších, aby neklesali na duchu, ale zotrvávali v modlitbe. Prízvukuje, že modlitba – to sú pľúca Cirkvi a sveta, bez ktorých sa nezaobídu.

V každom veku sme dôležití a užitoční. Nie je vek na povolanie ohlasovať evanjelium a šíriť vieru. Práve prostredníctvom starých rodičov sa môžu mladí spájať s Bohom a udržiavať kontakt s ním. Ako hovorí Pán v Evanjeliu podľa Matúša: „Ja som s vami po všetky dni.“ To znamená, že nikto nie je nikdy sám, pretože je s ním Boh.