Oslávili výročie prvej vzorovej svätej omše

V rožňavskej Katedrále Nanebovzatia Panny Márie slávili 3. novembra svätú omšu pri príležitosti 50. výročia obnovenej liturgie po Druhom vatikánskom koncile. Hlavným celebrantom bol rožňavský biskup Stanislav Stolárik.
Tomáš Székely 05.11.2019
Oslávili výročie prvej vzorovej svätej omše

Slávenie svätej omše po liturgickej reforme podľa slov biskupa Stolárika v sebe ukrývalo výzvu rozumieť a dôstojne sláviť bohoslužbu. / Snímka: Gábor Urbančok


Biskup Stanislav Stolárik v príhovore na príbehu Zacheja zdôraznil, aké je veľmi dôležité chcieť vidieť Ježiša a dovoliť mu, aby pretváral naše srdcia. Iba ľútosť nad hriechmi a opravdivé pokánie môžu človeka zachrániť pred večnou smrťou. Dnes človek nechce počuť o smrti. Napriek tomu, že uvažovanie o smrti je plné nádeje. Iba tak spoznáme pravý zmysel života.

Povzbudil, aby sme počas takzvanej dušičkovej oktávy, prichádzajúc k hrobom svojich blízkych, pamätali aj na svoju večnosť. Aj preto otec biskup ponúkol možnosť zapojiť sa do modlitbovej iniciatívy Korunka za zomierajúcich, ktorú zastrešuje farnosť Tisovec v Rožňavskej diecéze.

Biskup Stolárik zdôraznil, že pre Rožňavu slávenie prvej svätej omše po liturgickej reforme v sebe ukrýva hrdosť, vďaku, ale i výzvu rozumieť svätej omši a dôstojne ju sláviť. Zvlášť, keď svätá omša je slávená v materinskom jazyku.

Po Druhom vatikánskom koncile vstúpil do platnosti nový omšový poriadok. Biskup Róbert Pobožný ako predseda Slovenskej liturgickej komisie (SLK) uviedol obnovenú liturgiu svätej omše definitívne do liturgického života v intenciách Druhého vatikánskeho koncilu a v pondelok 10. novembra 1969 slávil celoslovenskú „vzorovú“ svätú omšu v Kostole sv. Františka Xaverského v Rožňave za prítomnosti člena redakčnej rady SLK Vincenta Malého. Obnovený obrad svätej omše začal definitívne platiť na Slovensku Prvou adventnou nedeľou 30. novembra 1969.

V závere svätej omše rožňavský biskup pozval k pripomenutiu si tohto významného jubilea slávením Eucharistie v nedeľu 10. novembra o 8.30 v Kostole sv. Františka Xaverského v Rožňave – v kostole, kde sa presne pred 50 rokmi slávila prvá „vzorová“ svätá omša, a k sláveniu Celoslovenského liturgického dňa, ktorý sa uskutoční v stredu 20. novembra v Rožňave.