Otvorenie skautského roka v Obišovciach

Košický skautský Zbor sv. Cyrila a Metoda spoločne s prešovským skautským Zborom bl. biskupa Vasiľa Hopka 8. októbra oficiálne otvorili skautský rok v Obišovciach.

TS KE 10.10.2022
Otvorenie skautského roka v Obišovciach

Na oficiálnom otvorení skautského roka v Obišovciach sa zúčastnil košický eparcha Cyril Vasiľ, ktorý sa počas celého programu venoval skautom aj ich rodičom. Snímka: archív Zboru sv. Cyrila a Metoda

Slávnosť sa začala svätou liturgiou, ktorej predsedal košický eparcha Cyril Vasiľ, SJ. V homílii vychádzal z evanjeliového pozvania: „Poď za mnou.“ Vladyka Cyril Vasiľ je dlhoročný skaut, preto v homílii upozornil na skutočnosť, že skauti počas svojich výprav často používajú kompas a mapu. Rovnako aj počas výpravy životom je dôležité riadiť sa evanjeliom a Božími prikázaniami, ktoré človeku chcú ukazovať správny smer.

Po svätej liturgii vedúci zborov zverili svoje zbory Panne Márii Ružencovej. Potom sa spoločne vybrali na púť k Obišovskému hradu, kde pripravili množstvo aktivít a hier pre svojich zverencov.

Súčasťou otvorenia skautského roka boli aj ceremónie nových vedúcich, skladanie sľubov a získanie hodnosti „RS“.