Otvorili diecéznu fázu synody

Na pozvanie pápeža Františka sa aj Cirkev na Slovensku vydala na cestu synodálneho kráčania. V nedeľu 17. októbra sa v jednotlivých diecézach a eparchiách otvorila prvá – diecézna – fáza synody o synodalite na tému Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia.
Ján Lauko 19.10.2021
Otvorili diecéznu fázu synody

Arcibiskup Stanislav Zvolenský pozval spoločne uvažovať o misii nás katolíkov v súčasnom svete. Snímka: Peter Zimen

Na začiatok synody si veriaci v kostoloch vypočuli pozvanie biskupov Slovenska. „Chceme hľadať odpoveď na otázku, ako sa spoločné kráčanie pri ohlasovaní evanjelia dnes uskutočňuje v našej miestnej cirkvi a aké kroky nás Duch Svätý pozýva urobiť, aby sme v tomto kráčaní rástli.

Pozývame vás na cestu dialógu a dôvery vo vedenie Ducha Svätého,“ uviedli biskupi. Biskupi na úrovniach svojich diecéz otvorili prvú fázu synody pri svätých omšiach.

Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach na úvod synody povedal: „Synodálna cesta má za úlohu rozprúdiť myšlienky, duchovnú silu, nové pôsobenie Ducha Svätého. Tu sa nebudeme predbiehať, kto navrhne niečo lepšie a múdrejšie.

Nebudeme rušiť princípy ani zavádzať novoty v náuke. Tu zavážia skôr nové skúsenosti s Božím pôsobením, nové prístupy a nové spôsoby.“

Bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský na svätej omši v Katedrále sv. Martina v Bratislave pripomenul, že synodálna cesta je spoločné kráčanie a hľadanie pravdy o tom, ako plniť našu misiu veriacich kresťanov katolíkov v súčasnom svete.

„Aj táto cesta, ktorú začíname, je postavená na uvažovaní o tom, ako žiť, ak túžime byť tými, ktorí chcú iným svedčiť, že Boh ich má rád.“ Diecézna fáza potrvá do konca marca 2022.

Na konci tohto obdobia každá diecéza pripraví reflexiu zo synodálneho procesu a odošle ju na Generálny sekretariát KBS, kde sa spracujú všetky výstupy a pošlú sa na sekretariát synody vo Vatikáne.