Otvorili obnovený františkánsky kostol

Vo Fiľakove sa 28. novembra konalo slávnostné sprístupnenie obnoveného Kostola Nanebovzatia Panny Márie a novozriadeného chrámového múzea.
Katolícke noviny 02.12.2019
Otvorili obnovený františkánsky kostol

Obnovený kostol vo Fiľakove / Snímka: Marian Mesiarik


Projekt obnovy kostola a zriadenia múzea sa realizoval na tri etapy v rokoch 2015 až 2019. Hlavný oltár reštaurovali akademickí sochári Arpád Mézes a Ernest Vajčovec a akademický maliar Vojtech Mýtnik. Na obnove nástenných malieb pracoval Miroslav Janšto s kolektívom. Chrámové múzeum je v kurátorskej koncepcii Aleny Piatrovej, grafiku navrhovali Jozef a Zuzana Turlíkovci.

Projekt sa uskutočnil vďaka podpore rezortu kultúry, mesta Fiľakovo a programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Na financovaní obnovy sa v nemalej miere podieľala aj Rehoľa menších bratov františkánov spolu s miestnou komunitou. Požehnanie zreštaurovaného kostola a oltára rožňavským biskupom Stanislavom Stolárikom je naplánované počas svätej omše 7. decembra.

Františkánsky kostol vo Fiľakove je súčasťou turbulentnej histórie mesta a v minulosti patril k významným duchovným i kultúrnym centrám na území dnešného Slovenska. Jeho obnova i prezentácia časti chrámového inventára v expozícii v základných rysoch približuje jeho krásu, výpravnosť i zviazanosť s pôsobením františkánov vo Fiľakove.