Otvorili Rok svätého Františka

Banskobystrický biskup Marián Chovanec vyhlásil na území svojej diecézy od 12. marca 2022 do 12. marca 2023 Rok svätého Františka Xaverského, ktorý je jej patrónom.
Ján Lauko 15.03.2022
Otvorili Rok svätého Františka

Na záver svätej omše biskup Chovanec požehnal nový obraz svätého Františka Xaverského, ktorého autorom je Jaroslav Halmo. Snímka: Tomáš Golha

Uplynulo práve 400 rokov odvtedy, čo bol svätý František Xaverský svätorečený (12. marca 1622). Rok na počesť svojho patróna otvorili v banskobystrickej katedrále slávnostnou svätou omšou 13. marca. V tento deň si diecéza zároveň pripomína deň svojho vzniku (13. marca 1776).

„Zámerom je priblížiť Františkov svätý život a nasledovať jeho čnosti. Svätý František je inšpiráciou pre kňazov v ich kňazskom živote, rehoľníkom v ich zasvätení, otcom a mamám v ich úsilí o výchovu detí a odovzdávaní viery a všetkým ľuďom v horlivom nasledovaní Krista a približovaní evanjelia tomuto svetu,“ uviedol pre KN Peter Lupták, tajomník diecézneho biskupa.

V rámci jubilea plánujú niekoľko špeciálnych iniciatív, farnosť Banská Bystrica-katedrála napríklad pripravila nové umelecké zobrazenie svätého Františka. „Autorom je známy umelec Jaroslav Halmo. Obraz sa stal zároveň akýmsi logom tohto roka,“ priblížil Peter Lupták.

Každý mesiac plánujú zverejniť aj krátku inšpiráciu zo života patróna Banskobystrickej diecézy. Pre katedrálu sa tiež podarilo zaobstarať relikviu svätého Františka Xaverského, ktorú slávnostne vystavili v deň otvorenia jubilea.

Peter Lupták pripomenul, že duchovná milosť plynie i z modlitby. „Aj preto sme sa rozhodli zostaviť Litánie k svätému Františkovi Xaverskému a modlitbu za Banskobystrickú diecézu.“

Biskup Chovanec zároveň požiadal Apoštolskú penitenciáriu o možnosť získať úplné odpustky počas slávenia Roka svätého Františka Xaverského. V týchto dňoch diecéza očakáva dekrét Apoštolskej penitenciárie.