Otvorili Svätomartinské trojdnie

V bratislavskej Katedrále sv. Martina svätou omšou otvorili v utorok 9. novembra Svätomartinské trojdnie 2021. Tento rok budú veriaci počas trojdnia ďakovať za dar návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku.

Ján Lauko 10.11.2021
Otvorili Svätomartinské trojdnie

Úmysly svätých omší tohtoročného Svätomartinského trojdnia sú obetované za tých, ktorí sa podieľali na organizácii a zabezpečovaní priebehu návštevy Svätého Otca. Snímka: Peter Zimen

Pri príležitosti sviatku svätého Martina, patróna katedrálneho chrámu a arcidiecézy, sa v Bratislave 9. novembra začalo Svätomartinské trojdnie. Jeho súčasťou sú tak ako po minulé roky sväté omše, pri ktorých si veriaci pripomínajú odkaz svätého Martina z Tours. Tento rok sú bohoslužby osobitne slávené ako poďakovanie za Boží dar návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku.

„Vďačnosť za návštevu Svätého Otca Františka chceme počas Svätomartinského trojdnia vyjadriť tým, že každý deň bude svätá omša obetovaná za tých, ktorí sa podieľali na príprave tejto návštevy. (...)

Vďačnosť chceme prejaviť aj tým, že sa počas trojdnia budeme venovať myšlienkam, ktoré nám Svätý Otec zanechal vo svojom príhovore v Šaštíne na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, keď hovoril o tom, že v živote Panny Márie sa uskutočňovala viera ako cesta, proroctvo a súcit.

Počas trojdnia sa budeme snažiť všímať si, ako sa viera ako cesta, proroctvo a súcit uskutočňovala aj v živote svätého Martina,“ priblížil bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský na úvod prvej svätej omše v rámci trojdnia.

Snímka: Peter Zimen

Viera ako cesta

V homílii sa prihovoril riaditeľ arcibiskupského úradu Tibor Hajdu, ktorý hovoril o viere ako o ceste hľadania zmyslu života. „Jedným z krásnych vyjadrení tohto hľadania u ľudí našej doby je aj schopnosť nasadiť sa nezištne, z lásky do služby pre druhých.

Mám teraz na mysli dobrovoľníkov, za ktorých obetujeme túto svätú omšu. Tí, ktorí sa dali do dobrovoľníckej služby pri návšteve Svätého Otca, vykročili na cestu, ktorá ich stála veľa drobných dávaní života za svojich priateľov, veľa drobného zomierania v sebe, vlastného pohodlia.

Naoko išlo o čistú stratu. V skutočnosti je to cesta, na ktorej Kristus vedie svojich. Takže sa nestrácajú. Bezpečne kráčajú k cieľu.“ Dodal, že v hľadaní cesty je inšpirujúci aj príklad svätého Martina, ktorý postupne objavoval vo svojom živote túžbu po Bohu.

„Chcel čoraz lepšie spoznať toho, kto ho povolal a sprevádzal na ceste neustáleho objavovania zmyslu skutočnej lásky dať život za svojich priateľov. Inšpirujeme sa jeho príkladom a i v našom živote sa ho snažíme napodobňovať.“

Snímka: Peter Zimen

Požehnali novú sochu svätého Martina

Na záver prvej svätej omše v rámci trojdnia bratislavský arcibiskup požehnal novú sochu svätého Martina. Ide o sakrálne zobrazenie svätca, ktoré v katedrále doteraz chýbalo. Sochu z lipového dreva najvyššej kvality vyrobila stolárska dielňa Ferdinand Stuflesser 1875 z talianskeho mestečka Ortisei v Južnom Tirolsku.

Okrem nej sa v bratislavskej katedrále nachádza aj dielo Georga Rafaela Donnera z roku 1735. Výnimočné barokové súsošie zachytáva najznámejší príbeh Martina, vojaka deliaceho sa o svoj plášť so žobrákom.

Dobrovoľníctvom sa naučila ešte viac dôverovať Bohu

Prvá svätá omša v rámci trojdnia bola obetovaná za službu všetkých dobrovoľníkov. Ich koordinátorkou v Šaštíne bola Monika Hricáková, ktorá mala na starosti 1 500 ľudí zabezpečujúcich pohodlný priebeh slávnosti. Ako ju táto skúsenosť obohatila?

„Profesionálne ma to obohatilo tým spôsobom, že som mala príležitosť organizovať takú veľkú masu ľudí. Bolo potrebné vystavať si celú organizáciu a spolupracovať s ostatnými zapojenými súčasťami, ako polícia, bezpečnostné či zdravotnícke zložky.

Vnútorné obohatenie zasa vnímam v posune mojej hranice mimo zóny komfortu. Myslím, že som sa znova spoznala trocha lepšie a naučila sa ešte viac dôverovať Bohu,“ uviedla Monika Hricáková pre KN.

Spôsob, akým sa arcidiecéza rozhodla poďakovať za službu dobrovoľníkov, vníma Monika Hricáková ako požehnanie.

„Keď je za vás obetovaná svätá omša, je to úžasné požehnanie. Človek môže v živote veľa získať a stratiť, ale najdôležitejšie je to, či je alebo nie je s Bohom. Božie požehnanie je to, čo najviac potrebujeme.“

Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský požehnal novú sochu svätého Martina v katedrálnom chráme. Snímka: Peter Zimen

Zbierka pôjde na pomoc obci postihnutej tornádom

Svätomartinské trojdnie bude pokračovať dnes – v stredu 10. novembra - svätou omšou za liturgických spolupracovníkov na slávení v Šaštíne.

Vyvrcholí zajtra na sviatok svätého Martina svätou omšou za všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom pripravovali a organizovali stretnutia so Svätým Otcom.

Bodku za oslavami patróna Bratislavskej arcidiecézy dá nedeľa 14. novembra, keď sa bude pri všetkých svätých omšiach arcidiecézy konať tradičná dobročinná svätomartinská zbierka.

V tomto roku ňou podporia výstavbu domu pre seniorov, ktorí nemajú prostriedky na obnovu svojich domov, ktoré zničilo tornádo na Morave. Pri tejto príležitosti bude svätú omšu v bratislavskej katedrále slúžiť farár z Moravskej Novej Vsi Marián Kalina.

Celú fotogalériu si môžete pozrieť TU.