Označovať zabitie nenarodeného dieťaťa za právo je neprípustné

KBS v rámci plenárneho zasadania vydala stanovisko k správe o situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia (takzvaná správa Matić), ktorá bola predložená na pôde Európskeho parlamentu. Biskupi uvádzajú, že viaceré formulácie obsiahnuté v tejto správe sú celkom neprijateľné.
TK KBS 22.06.2021
Označovať zabitie nenarodeného dieťaťa za právo je neprípustné

„Cirkev vždy oceňuje každé úsilie chrániť zdravie a váži si iniciatívy, ktoré osobitným spôsobom prihliadajú na zdravie a práva žien. Zároveň však v danom kontexte pokladá za neprípustné označovať zabitie nenarodeného dieťaťa za formu zdravotnej starostlivosti, či dokonca za ľudské právo,“ upozorňujú slovenskí biskupi.

Pripomínajú, že život človeka musíme chrániť aj pred narodením a dieťa neslobodno svojvoľne zabiť. Preto žiadajú zachovať nedotknutú aj možnosť výhrady vo svedomí pre lekárov, ktorí odmietnu vykonať potrat. „Práve rešpektovanie slobody svedomia totiž skutočne patrí medzi základné ľudské práva,“ poznamenávajú.