Panna Mária je príkladom i dnes

Škapuliarske púte sa tento rok pre epidemiologické opatrenia konajú v obmedzenom režime, arcidiecéznu púť v Gaboltove sa jej organizátori zo zodpovednosti za zdravie ľudí rozhodli radšej neorganizovať. Úctu Panne Márii Karmelskej však napriek tomu prišli vzdať viacerí veriaci.
Katolícke noviny 13.07.2020
Panna Mária je príkladom i dnes

Slávnostnú svätú omšu na kalvárii v Topoľčiankach celebroval biskup Andrej Imrich. / Snímka: Michal Stríženec


Stropkov

Škapuliarska púť v meste na hornom Zemplíne sa z dôvodu epidemiologických opatrení tento rok konala len na farskej úrovni. Začala sa 11. júla večeradlom, po ktorom nasledovala svätá omša a adorácia. Púť vyvrcholila 12. júla rozjímavou modlitbou slávnostného ruženca a svätou omšou, ktorú celebroval košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Ten počas slávnosti uviedol do úradu nového farára dekana Jána Šveca-Babova.

V deň sviatku Panny Márie Karmelskej 16. júla farnosť naplánovala v miestnom kostole Karmelský deň, ktorý vyvrcholí eucharistickou slávnosťou spojenou s prijatím nových členov do Bratstva svätého škapuliara a požehnaním nových škapuliarov.


Topoľčianky

Tradičná púť k úcte Panny Márie Škapuliarskej sa v obci neďaleko Zlatých Moraviec konala 8. – 12. júla. Prvé tri dni bolo takzvané triduum, v rámci ktorého sa počas večerných svätých omší prihovárali slávnostní kazatelia. V sobotu 11. júla slávil Eucharistiu nitriansky biskup Viliam Judák. V homílii zdôraznil, aby sme verili v Krista, aby sme sa pridŕžali kresťanských hodnôt, ktoré nám chce tento svet zobrať.

Škapuliarska púť v Topoľčiankach vyvrcholila v nedeľu 12. júla svätou omšou na kalvárii, ktorú celebroval emeritný biskup Andrej Imrich. V homílii pútnikov vyzval, aby si budovali rodinné, vlastenecké, ale i náboženské putá, ktoré ohrozuje nezriadená túžba po rozkoši, lakomstvo, pyšná urážlivosť a viaceré druhy závislostí. Biskup Imrich dodal, že príkladom, ako sa snažiť plniť Božiu vôľu a udržať pod kontrolou nezriadené túžby, je pre nás Panna Mária.
(Michal Stríženec)


Gaboltov

Arcidiecézna púť Košickej arcidiecézy k Panne Márii Škapuliarskej tento rok nebude. „Každoročne víkend po 16. júli prichádza do Gaboltova veľké množstvo pútnikov. Vzhľadom na problematickú situáciu spojenú s pandémiou ochorenia COVID-19 chceme byť opatrní, a preto sme sa rozhodli, že arcidiecéznu púť k Panne Márii Škapuliarskej v tomto roku neusporiadame. K takémuto rozhodnutiu nás viedla v prvom rade zodpovednosť za zdravie ľudí,“ uviedla farnosť Gaboltov na svojej webovej stránke. Odpustová slávnosť bude iba na farskej úrovni.