Panna Mária Loretánska, oroduj za nás

Desiateho decembra slávime podľa liturgického kalendára spomienku Panny Márie z Loreta. V bazilike v talianskom Lorete sa podľa tradície uchováva Svätý domček z Nazareta.
TK KBS 10.12.2023
Panna Mária Loretánska, oroduj za nás

V decembri slávime viacero mariánskych sviatkov, počas ktorých si uctievame Božiu Matku. Ilustračná snímka: -TK KBS-/Peter Zimen

Pápež František ustanovil liturgickú spomienku Panny Márie z Loreta v roku 2019.

Do všeobecného Rímskeho kalendára sa na dátum 10. decembra zapísala ľubovoľná liturgická spomienka Panny Márie z Loreta.

Toto rozhodnutie Svätého Otca Františka promulgovala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí príslušným dekrétom.

V dekréte, ktorý bol zverejnený 31. októbra 2019, sa uvádza, že Svätý Otec František „svojou autoritou nariadil, že ľubovoľná spomienka Blahoslavenej Panny Márie z Loreta bude zapísaná do Rímskeho kalendára na 10. decembra, deň, keď je sviatok v Lorete, a bude sa sláviť každý rok. Toto slávenie pomôže všetkým, osobitne rodinám, mladým, rehoľníkom, napodobňovať čnosti dokonalej učeníčky evanjelia, Panenskej Matky, ktorá počatím Hlavy Cirkvi prijala k sebe aj nás“.

Nová spomienka takto figuruje vo všetkých liturgických kalendároch a knihách na slávenie svätej omše a Liturgie hodín.

Dekrét hovorí aj o pôvode úcty k Svätému domu, ktorý bol dejiskom zvestovania Panne Márii a vtelenia Božieho Syna.

Úcta k Svätému domu v Lorete sa šírila už od stredoveku.

Túto osobitnú svätyňu dodnes navštevujú pútnici, aby živili svoju vieru v Božie Slovo, ktoré sa pre nás stalo telom.

Táto svätyňa pripomína tajomstvo vtelenia a vedie všetkých, ktorí ju navštevujú, k uvažovaniu nad plnosťou času, keď Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, a k meditovaniu jednak nad slovami anjela oznamujúceho blahozvesť, ako aj nad slovami Panny, ktorá odpovedala na Božie volanie.

Zatienená Duchom Svätým, pokorná služobnica Pána sa stala Božím domom, najčistejším obrazom svätej Cirkvi.

Svätý dom v Lorete tiež vynikajúcim spôsobom ukazuje evanjeliové čnosti Svätej rodiny - uvádza sa v dekréte.

Dokument zároveň pripomína, že Panna Mária z Loreta je patrónkou ľudí, ktorí cestujú leteckou dopravou, a že v Lorete majú pôvod i známe Loretánske litánie.

Pannu Máriu Loretánsku vyhlásil za patrónku všetkých letcov pápež Benedikt XV. dekrétom 24. marca 1920. 

„Ó, Pane Bože, na materský príhovor preblahoslavenej Panny Márie z Loreta daj, nech náš duch stúpa k výšinám s krídlami viery, nádeje a lásky, a ochraňuj všetkých, ktorí ju vzývajú ako nebeskú patrónku,“ vyzval veriacich pápež František.

Zdroj: -TK KBS-