Panna Mária nás ochraňuje aj dnes

Na Starých Horách sa na konci júla konalo desiate celoslovenské stretnutie ctiteľov karmelitánskeho škapuliara.
Stanislav Jaloviar, OCD 27.07.2021
Panna Mária nás ochraňuje aj dnes

Svätú omšu na Starých Horách slávil biskup Stanislav Stolárik. Snímka: Mária Novacká

Starohorská Bazilika Návštevy Panny Márie sa 25. júla premenila na vrch Karmel. Približne tisíc pútnikov vystupovalo na jej vrchol prostredníctvom prednášky Juraja Vitteka, zakladateľa komunity Oratória sv. Filipa Neriho v Bratislave-Petržalke, a homílie rožňavského biskupa Stanislava Stolárika.

Juraj Vittek podčiarkol význam vernosti Svätému písmu a autorite Cirkvi a nie niektorým súkromným zjaveniam práve v dnešnej dobe plnej rôznych správ v médiách, ktoré vyvolávajú v mnohých veriacich viac nepokoja, rozdelenie a odpor k cirkevným autoritám.

Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše na starohorskej Studničke bol rožňavský biskup Stanislav Stolárik. Zdôraznil, že Panna Mária vždy posilňovala vo veriacich vieru v jej Syna práve v búrlivých dobách revolúcií i útokov na hodnoty podporované Cirkvou.

Súčasne ich matersky vystríhala a posilňovala úsilie o obrátenie napríklad v La Salette, Lurdoch či zastavila aj vojenský konflikt medzi Francúzskom a Pruskom. Boh prostredníctvom Panny Márie poskytuje aj dnes veriacim ochranu, napríklad prostredníctvom karmelitánskeho škapuliara, pod ktorým by sme mali prežívať svoj každodenný zápas o vernosť Bohu.