Pápež František ocenil horlivosť košických kňazov dobrovoľníkov

V priebehu pár dní sa meno pápeža Františka opäť spája so Slovenskom. Po jeho slovách o možnej cesty do Bratislavy teraz ocenil kňazov Košickej arcidiecézy, ktorí pomáhajú ako dobrovoľníci.
Jaroslav Fabian 10.03.2021
Pápež František ocenil horlivosť košických kňazov dobrovoľníkov

List pápeža Františka košickému arcibiskupovi / Snímka: Jaroslav Fabian


Svätý Otec František povzbudil osobitným listom kňazov Košickej arcidiecézy, ktorí slúžia chorým v nemocniciach.

Košický arcibiskup Bernard Bober, ktorému Svätý Otec František list adresoval, pripomína, že od začiatku roka ponúkli riaditeľom nemocníc dobrovoľnícku službu, pretože naozaj veľa chorých pribúdalo a lekári aj zdravotnícky personál s veľkou obetavosťou poskytovali permanentne profesionálnu starostlivosť.

„Riaditelia boli veľmi prekvapení a povzbudení a v priebehu jedného dňa prišla aj odpoveď i s predbežným zadelením pre jednotlivých kňazov.“

Sedemdesiatsedem kňazov dobrovoľníkov Košickej arcidiecézy už desiaty týždeň denne ponúka v deviatich nemocniciach duchovnú službu a aktívnu výpomoc na covidových oddeleniach či vo vakcinačných centrách.

List, ktorý im preposlal arcibiskup Bernard Bober od Svätého Otca, ich veľmi povzbudil. „Slová Svätého Otca Františka nám prinášajú nové nadšenie, ochotu a silu vydržať, zostať a svedčiť. Úprimne ďakujeme za požehnanie, ktoré veľmi potrebujeme, a chceme Svätého Otca na diaľku uistiť o našom modlitbovom memente za neho a jeho vernú službu pre celú Cirkev.“

List v preklade:

Drahému bratovi Mons. Bernardovi Boberovi, košickému arcibiskupovi

S radosťou som prijal Váš milý list, ktorým ste ma informovali o skúsenosti 77 mladých kňazov Vašej diecézy, slúžiacich dobrovoľne v nemocniciach na východe Slovenska, aby podporili chorých a zdravotníkov v tomto čase pandémie.

Ocenil som toto kňazské svedectvo, poznačené radosťou zdieľania a bratskej pomoci trpiacim a ľuďom v ťažkostiach. Práve preto túžim poďakovať týmto skvelým kňazom za ich konkrétne gesto milosrdenstva a pozornej starostlivosti.
V perspektíve Cirkvi, ktorá stále vychádza k druhým, aby zaistila srdečnú blízkosť duchovným a hmotným požiadavkám všetkých ľudí, zvlášť tých najnúdznejších, je nanajvýš dôležité svedectvo kňazov, ktorí sa darujú druhým s evanjeliovou láskou a duchom obety.

Ďakujem im a povzbudzujem ich pokračovať s dôverou a spokojnosťou v ich poslaní. Ešte raz úprimne oceňujem ich horlivosť, ktorá oduševňuje ich službu Božiemu svätému ľudu. Prosím ich o modlitbu za mňa a srdečne každému z nich posielam apoštolské požehnanie.

Vkladám sa aj do Vašich modlitieb a bratsky Vás pozdravujem.

František