Pápež František sa modlil so slovenskými biskupmi

Svätý Otec sa pred svätou omšou v Šaštíne, ktorou 15. septembra vyvrcholila jeho návšteva Slovenska, zišiel s devätnástimi slovenskými biskupmi v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie na spoločnej modlitbe.
Ján Lauko, TK KBS 21.09.2021
Pápež František sa modlil so slovenskými biskupmi

Po modlitbe k Sedembolestnej z liturgického misála a modlitbe Otčenáš Svätý Otec uzavrel stretnutie slovami: „Bože, ty dávaš Cirkvi milosť nábožne nasledovať Preblahoslavenú Pannu Máriu v rozjímaní o Kristovom utrpení; dopraj, prosíme, aby sme na jej príhovor pevnejšie priľnuli k tvojmu jednorodenému Synovi a získali plnosť jeho milosti.“

Predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas toto stretnutie označil za veľký duchovný dar. „Uskutočnilo sa na podnet Svätého Otca; na jeho podnet bola pripravená modlitba, ktorú sme sa spoločne pomodlili. A tiež hlavná myšlienka bola v tom, čo Svätý Otec už potom povedal tak akoby spontánne: ,Ja som tu medzi vami služobník jednoty.‘

A v tom je to cenné, lebo môžeme povedať, že každá biskupská konferencia ako spoločenstvo ľudí má svoje ťažkosti, a vždy sa potrebujeme posilňovať v jednote. Isteže, modlíme sa o jednotu pri každej svätej omši, ale to je naša osobná modlitba k Pánovi. A tu samotný Svätý Otec sa modlí s nami o jednotu a k jednote nás povzbudzuje. Takže bolo to tiež veľmi silné posolstvo a veľmi silné povzbudenie pre všetkých biskupov.“