Pápež mladým: Nenechajme dni nášho života plynúť ako epizódy v telenovele

Svätý Otec prišiel medzi mladých, medzi ktorými aj on viditeľne omladol. Svoj príhovor viedol energicky a mladých vyzýval na odpovede. Povzbudil ich k žitiu bezhraničnej lásky, k prekonávaniu prekážok na ceste k milosrdenstvu a tiež k odvahe niesť kríž.

Ján Lauko 14.09.2021
Pápež mladým: Nenechajme dni nášho života plynúť ako epizódy v telenovele

Do Košíc zavítali mladí ľudia zo všetkých kútov Slovenska. Snímka: Anna Stankayová

V podvečerných hodinách zavítal Svätý Otec aj na košický Štadión Lokomotíva, kde sa stretol s mladými. Napriek dnešnému nabitému programu pápež František oplýval dobrou náladou, čo bolo vidieť, najmä keď prechádzal pomedzi prítomných v papamobile. Dokonca dal zastaviť kolónu, aby objal a pobozkal dieťa z davu.

Pápeža Františka na pódiu privítal košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, ktorý v uvítacom príhovore spomenul Pannu Máriu a svätého Jozefa ako naše veľké vzory. „Dopĺňa ich aj naša blahoslavená Anna Kolesárová, ktorá na tomto mieste bola v roku 2018 blahorečená. Ona je svojimi čnosťami pre mnohých mladých spoločníčkou na ceste života a na ceste v ústrety Kristovi,“ pripomenul košický arcibiskup mučeníčku čistoty, ktorej odkaz nasledujú mnohí mladí.

„Ďakujem vám v mene nás všetkých, že ste k nám prišli. A prosím vás, aby ste nám dali silu a nasmerovanie v tejto dobe zmätku a napätia. Aby sme neboli viac zmätení a vedeli nájsť ten pravý pevný bod, ktorý nám môže dať iba Ježiš,“ dodal arcibiskup Bober.

Následne si Štadión Lokomotíva vypočul tri svedectvá mladých ľudí, ktorí Svätému Otcovi na záver svojich príhovorov položili otázku.

Pápež František vrúcne pozdravil mladých pútnikov z papamobilu. Snímka: Anna Stankayová

 

Tri otázky na pápeža

Petra hovorila o sile Božieho milosrdenstva, ktoré pocítila, keď zmenila svoj prístup k svätej spovedi. Pápeža Františka sa spýtala, ako má mladý človek prekonávať prekážky na ceste k Božiemu milosrdenstvu.

Peter sa zasa podelil o to, ako jemu a jeho manželke Zuzane pomohla Anna Kolesárová nájsť zmysel života a ich vzťahu. Dodnes vnímajú milosť Ankinho príhovoru za ich lásku, kvôli ktorej úplne obrátili smerovanie svojho života. Svätému Otcovi adresoval otázku, ako máme povzbudiť mladých ľudí, aby uverili v hodnotu čistej lásky.

Manželia Peter a Lenka priblížili, ako im v časoch skúšok pomáhalo vedomie, že Ježiš ich miluje a že za nich zomrel na kríži, aby mohli žiť. Peter to pocítil najmä vtedy, keď sa pre chorobu ocitol na kraji života. Hlavy Katolíckej cirkvi sa opýtali, ako povzbudiť mladých, aby sa nebáli objať kríž vo svojom živote.

Protipandemické opatrenia si vyžiadali aby štadión v Košiciach bol rozdelený na jednotlivé sektory. Snímka: Anna Stankayová

 

Svätý Otec dal Anna Kolesárovú za vzor hrdinky lásky

Svätý Otec na začiatok všetkých pozdravil po slovensky dobrý večer. A s láskou otca odpovedal na predložené otázky.

„Ak sa nad tým zamyslíte, vo veľkých príbehoch sú vždy dve ingrediencie: jedna je láska, druhá dobrodružstvo, hrdinstvo. Vždy idú spolu. Nato, aby bol život veľký, je potrebné jedno aj druhé: láska a hrdinstvo. Pozeráme sa na Ježiša, hľadíme na Ukrižovaného, je tu oboje: bezhraničná láska a odvaha dať svoj život až do konca, bez polovičatosti. Máme pred očami blahoslavenú Annu, hrdinku lásky. Hovorí nám, aby sme sa usilovali o vysoké ciele. Prosím vás, nenechajme dni nášho života plynúť ako epizódy v telenovele,“ povedal Svätý Otec k otázke Petra a Zuzany.

K otázke o prekonaní prekážok na ceste k Božiemu milosrdenstvu vo svätej spovedi Svätý Otec okrem iného povedal: „Niekto by mohol povedať: ,Nemôžem prekonať hanbu ísť sa spovedať.‘ Nie je to problém, je to dobrá vec. Ak sa hanbíš, znamená to, že nesúhlasíš s tým, čo si urobil. Hanba je dobré znamenie, ale ako každé znamenie si vyžaduje ísť ďalej. Nebuď väzňom hanby, pretože Boh sa za teba nikdy nehanbí. On ťa miluje práve tam, kde sa za seba hanbíš. A miluje ťa vždy.“

Nakoniec odpovedal aj na otázku o objatí kríža. „Objatie pomáha prekonať strach. Kaď sme objatí, získame znova dôveru v seba i v život. Nechajme sa teda objať Ježišom. Pretože keď objímame Ježiša, znova dostávame nádej. Nemôžeme objať samotný kríž; bolesť nikoho nespasí. To, čo premieňa bolesť, je láska. Kríž teda objímame spolu s Ježišom, nikdy nie sami! Ak objímame Ježiša, znovu sa rodí radosť. A Ježišova radosť v bolesti sa premieňa na pokoj.“

Svätý Otec pôsobil energicky, príhovor zvýrazňoval gestikuláciou, ale i komunikáciou s prítomnými mladými, ktorých niekoľkokrát vyzýval na hlasnú odpoveď na jeho otázky. Nakoniec sa pozdravil s mladými, ktorí predniesli svoje svedectvá, ako aj s prítomnými biskupmi a kardinálmi, medzi ktorými bol aj Jozef Tomko a Dominik Duka. Pražský arcibiskup pred stretnutím so Svätým Otcom slúžil na Štadióne Lokomotíva svätú omšu.

Pápež František bol mladým ľuďom ešte bližšie vďaka veľkorozmerným obrazovkám. Snímka: Anna Stankayová

Celú fotogalériu zo stretnutia pápeža Františka s mladými v Košiciach si môžete pozrieť TU.