Pápež ocenil dlhoročného kostolníka

Svätý Otec František udelil Rad sv. Gregora Veľkého Stanislavovi Bernolákovi z Dolného Kubína. Pápežské ocenenie dostal za zásluhy pre dobro a rast Katolíckej cirkvi.
TK KBS 06.12.2022
Pápež ocenil dlhoročného kostolníka

Snímka: Matúš Mahút

Dlhoročný kostolník Stanislav Bernolák (na snímke) si dekrét o ustanovení za rytiera a insígnie pripomínajúce stupeň pápežského ocenenia prevzal z rúk dekana Ľubomíra Pekarčíka, farára dolnokubínskej farnosti. Slávnosť sa uskutočnila počas svätej omše 27. novembra v Kostole Povýšenia Svätého kríža v Brezovci.

Ku gratulantom sa pripojil aj spišský diecézny administrátor Ján Kuboš, ktorý Stanislavovi Bernolákovi vyprosuje Božie požehnanie. Stanislav Bernolák (70) sa narodil v Medzibrodí nad Oravou. Ako vojak s hodnosťou majora sa po rokoch služby na rôznych miestach usadil spolu s manželkou Valériou v Dolnom Kubíne.

Tam sa začal aktívne angažovať v službe pre miestnu farnosť aj Spišskú diecézu. Po roku 2000 pracoval ako moderátor farských akcií Spišskej katolíckej charity. Dodnes je nápomocný ako charitný dobrovoľník.

Ešte počas aktívnej vojenskej služby začal pôsobiť ako kostolník v novovybudovanom Kostole Povýšenia Svätého kríža na sídlisku Brezovec vo farnosti Dolný Kubín, pri ktorého výstavbe výdatne pomáhal.

Viac ako 25 rokov sa príkladne stará o prípravu liturgických slávení a zabezpečenie chodu tohto kostola. Tiež je mimoriadnym vysluhovateľom svätého prijímania, pričom túto službu vo farnosti vykonáva už od deväťdesiatych rokov