Pápež udelil Vladimírovi Palkovi Rad sv. Gregora Veľkého

Na sviatok svätého Jozefa dostal vysokoškolský pedagóg a bývalý politik Vladimír Palko dekrét o tom, že pápež František ho prostredníctvom štátneho sekretára, kardinála Pietra Parolina vymenoval za komtúra Radu sv. Gregora Veľkého.
Ján Lauko 23.03.2021
Pápež udelil Vladimírovi Palkovi Rad sv. Gregora Veľkého

Dekrét mu odovzdal ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky František Rábek. Tento rad je udeľovaný verným a zaslúžilým ľuďom vzornej povesti, ktorí sa zaslúžili o dobro spoločnosti, Cirkvi a Svätej stolice.

Vladimír Palko sa narodil v roku 1957 v Bratislave. Za komunizmu publikoval v kresťansko-politicky orientovanom samizdatovom časopise Bratislavské listy. Po páde totality sa angažoval pri vzniku a pôsobení Kresťanskodemokratického hnutia.

V rokoch 1998 až 2010 bol poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, v období rokov 2002 až 2006 zastával pozíciu ministra vnútra. Celý čas, ktorý prežil v politike, v prvej línii sa angažoval za presadzovanie kresťanských hodnôt v politickom a spoločenskom živote.

Ako minister 1. marca 2003 založil Ordinariát OS a OZ SR. V roku 2004 vetoval na pôde Európskej komisie v Bruseli takzvaný Haagsky program, ktorý okrem iného navrhoval, aby boli registrované partnerstvá osôb rovnakého pohlavia uznané vo všetkých krajinách EÚ.

V súčasnosti prednáša matematiku na súkromnej Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. S manželkou Vierou majú dvoch synov a jednu dcéru.