Pápežský ceremoniár v Novej Bani

Na slávnosť Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme, v nedeľu 20. novembra, slávil v novobanskej farnosti svätú omšu pápežský prelát a ceremoniár Ján Dubina. V homílii zdôraznil, že „Kristus ako Kráľ kraľuje nad nami, nad celým svetom nie korunou zo zlata, ale z tŕnia. Kristovým trónom je kríž, symbol jeho víťazstva“.
Peter Mišík 29.11.2022
Pápežský ceremoniár v Novej Bani

Pápežský prelát a ceremoniár Ján Dubina (druhý zľava) požehnal nový misijný kríž pred farským Kostolom Narodenia Panny Márie. Snímka: Marián Juristy

V závere svätej omše Ján Dubina požehnal nový misijný kríž pred farským Kostolom Narodenia Panny Márie. Pôvodný drevený misijný kríž sa časom poškodil, preto sa veriaci rozhodli zhotoviť nový. Kríž vysoký päť metrov je vytvorený v kombinácii železa a dreva.

Zaznamenané roky na misijnom kríži hovoria o tom, že vieru treba prehlbovať v každom čase. Nato slúžia v Cirkvi aj ľudové misie. Posledné misie v novobanskej farnosti boli v roku 2017.

Kríž sponzorsky podporilo Poľnohospodárske družstvo podielnikov vo Veľkých Uherciach, za čo im patrí veľké poďakovanie a srdečné Pán Boh zaplať!