Pavol Hudák pozval Bratislavu na blahorečenie

Tohtoročný sviatok Porciunkuly v Bratislave priniesol zaujímavú obmenu. Hlavným kazateľom počas troch slávnostných dní vo františkánskom Kostole Zvestovania Pána bol Pavol Hudák, rektor Domčeka - Pastoračného centra Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom, ktorý slávnosť prepojil s blížiacim sa blahorečením mučeníčky čistoty.
02.09.2018
Pavol Hudák pozval Bratislavu na blahorečenie

Bratislavskí veriaci sa od 31. júla do 2. augusta mohli zúčastniť na bohatom programe vo františkánskom Kostole Zvestovania Pána a načerpať tak „pramene Božích milostí“. Už prvý večer po vešperách a moderovanej adorácii nasledovala svätá omša, ktorej kazateľom bol Pavol Hudák pôsobiaci vo Vysokej nad Uhom, rodisku Anny Kolesárovej.

V slávnostnej homílii vyzdvihol krásu a odvahu mladosti. Pritom prepojil Porciunkulu aj blahorečenie, keď uviedol postreh, že Panna Mária aj Anna Kolesárová boli mladé ženy, ktoré v šestnástich rokoch spravili naoko bláznivé rozhodnutia. Prvá súhlasila, že sa stane matkou Spasiteľa, druhá si vybrala radšej smrť ako hriech.

Po svätej omši nasledoval štvorminútový klip o Anninom živote a o mladých, ktorí dnes prichádzajú na jej počesť do Domčeka. Ďalší deň mali veriaci celé dopoludnie možnosť svätej spovede i rozhovoru s Pavlom Hudákom, po večernej svätej omši nasledoval koncert. Slávnostné trojdnie sa uzavrelo 2. augusta. Už ráno o 9.00 sa mohli veriaci zúčastniť na prvej svätej omši, po ktorej prišla na rad eucharistická adorácia, neskôr modlitba františkánskeho ruženca, liturgia hodín s bratmi františkánmi, cez deň nasledovala svätá omša za účasti nepočujúcich, svätá omša v maďarskom jazyku a podvečer aj modlitba posvätného ruženca. Sviatok Porciunkuly vyvrcholil slávnostnou svätou omšou, ktorej kazateľom bol opäť Pavol Hudák.

V homílii priblížil hodnotu rodiny a to, aké dôležité je žiť svoju ženskosť či mužskosť. Veriacim tiež vysvetlil, že materstvo či otcovstvo môžeme, ba musíme žiť aj duchovne a máme ho venovať všetkým ľuďom okolo nás. Iba tak sa z nás môže stať jedna veľká rodina.

Počas sviatočných dní mnohí veriaci ocenili aj možnosť občerstviť sa v kaviarni pod lipou a atmosféru prijatia v priestoroch záhrady františkánskeho kláštora.