Peter Beňo: Chcem s radosťou ohlasovať – Boh je láska, milujme ho

Biskup Peter Beňo v príhovore počas vysviacky uviedol, že jeho kňazské povolanie je odpoveďou na Božiu lásku, ktorá ho od detstva sprevádzala.
Ján Lauko 27.04.2021
Peter Beňo: Chcem s radosťou ohlasovať – Boh je láska, milujme ho

Biskup Peter Beňo v príhovore počas vysviacky uviedol, že jeho kňazské povolanie je odpoveďou na Božiu lásku, ktorá ho od detstva sprevádzala. Snímka: Marek Mucha

Za dotyk s Božou láskou poďakoval rodičom, sestre, zosnulým starým rodičom, rodákom z Prús či kňazom a mládežníckemu spoločenstvu z bánovskej farnosti. Slová vďaky adresoval aj veriacim zo svojho prvého pastoračného miesta v Púchove či farníkom z ďalších pôsobísk v Nesluši, Soblahove a na Skalke.

Pripomenul aj svoje pôsobenie v úlohe prefekta nitrianskeho kňazského seminára, čo ho naučilo lepšie rozumieť kňazskému povolaniu a byť viac citlivý ku kňazom.

„Bratia moji, bol som povolaný spomedzi vás, ale nechcem byť nad vami. Chcem byť stále jedným z vás. Prijmite tohto biskupa ako svojho brata, v duchu slov svätého Augustína: pre vás som biskupom, ale s vami som kresťanom.“ Poznamenal, že napriek Božiemu sprevádzaniu sa nikdy nestal výnimočným ani dokonalým a stále je hriešnikom.

„Aj preto mi je blízky môj krstný patrón svätý Peter tak, ako ho poznáme – jednoduchý muž usilujúci sa nasledovať Ježiša, ale aj podliehajúci svojim obmedzeniam a slabostiam. Spolu s ním chcem dnes nanovo aj ako biskup vyznať: Pane, ty vieš všetko. Ty vieš, že ťa mám rád. A tak moje heslo Spoznali sme Božiu lásku vyjadruje celý môj život. Nielen to, čo som v ňom prijal, čo prijímam, ale aj to, čo chcem ako biskup s radosťou ohlasovať – Boh je láska, milujme ho.“

Nakoniec Peter Beňo poďakoval biskupovi Viliamovi Judákovi, ktorému bude pomáhať v biskupskej službe v Nitrianskej diecéze.

„Otec biskup Viliam, chcem sa ti zo srdca poďakovať za tvoje priateľstvo, za príklad láskavého pastiera, dôveru i za sprostredkovanie biskupskej hodnosti. Sľubujem, že budem robiť všetko preto, aby som ti bol maximálne nápomocný. A vy mu držte palce, aby to so mnou vydržal,“ dodal nový pomocný biskup s úsmevom.