Podporili Poľsko v obhajobe práva na život

Vyše 30 slovenských prolife organizácií poďakovalo Poľsku za dlhodobú obhajobu práva človeka na ochranu života od počatia po prirodzenú smrť. Spravilo tak prostredníctvom listu veľvyslancovi Poľskej republiky v Slovenskej republike Krzysztofovi Strzałkovi.
Ján Lauko 01.12.2020
Podporili Poľsko v obhajobe práva na život

„Sme obzvlášť radi, že Ústavný súd Poľskej republiky 22. októbra 2020 potvrdil, že eugenický potrat, teda ukončenie života chorého nenarodeného dieťaťa, je neprijateľný a nie je v súlade s poľskou ústavou.

Súd tak ukončuje diskrimináciu a priznáva nenarodeným deťom s postihnutím či chorobou rovnaké práva, ako majú ich rovesníci bez postihnutia alebo choroby,“ skonštatovali signatári listu.

Tí sú presvedčení, že právna ochrana života ľudí s Downovým syndrómom a inými poruchami a chorobami pred narodením je nesmierne dôležitá pre rešpektovanie ich ľudských práv aj po narodení.

„Úcta ku každému človeku, zdravému i chorému – ten veľký výdobytok západnej civilizácie – je v súčasnej dobe pandémie obzvlášť dôležitá.“

Signatári pripomenuli, že kým právo na život je najzákladnejšie ľudské právo, v medzinárodnom práve neexistuje právo na potrat, čo pri viacerých príležitostiach potvrdila Veľká komora Európskeho súdu pre ľudské práva.

„Čo sa týka úpravy prístupu k potratu, Európsky súd pre ľudské práva zaujal stanovisko, že ,právo ženy na rešpektovanie jej súkromného života musí byť vyvážené ostatnými konkurenčnými právami a slobodami, ktoré sú dotknuté, vrátane práv nenarodeného dieťaťa‘.“

Predstavitelia slovenských prolife organizácií v liste tiež vyjadrili podporu Poľsku „v boji proti vandalizmu a násiliu, ktorými rôzne ľavicové, propotratové a feministické skupiny reagovali na zvýšenie ochrany života v Poľsku.

Útoky na kostoly, zneuctenia pamätníkov a chrámov či bránenie vo svätej omši sú v modernej pluralitnej spoločnosti 21. storočia neprijateľnými prejavmi netolerancie.

Je smutné čítať správy niektorých mienkotvorných médií, ktoré zámerným nepresným podávaním správ o udalostiach v Poľsku pripomínajú komunistickú a nacistickú propagandu.

Sme proti akémukoľvek nedemokratickému správaniu a zastrašovaniu občanov a politických strán násilím a vandalizmom s cieľom odradiť ich od realizácie legislatívou predpísaného procesu a od obhajoby hodnôt, ktoré považujú za dôležité, ako je to v prípade ochrany ľudského života“.