Pohybom podporili chudobných v Afrike

Dvanásťhodinová pohybová štafeta na podporu chudobných detí v africkej Rwande, ktorá mala spoločné motto pohybom pre dobro druhých, sa uskutočnila 23. mája. Iniciátormi podujatia boli mladí, zaangažovaní laici zo Združenia katolíckeho apoštolátu pallotínov.
Barbora Jarinová 01.06.2021
Pohybom podporili chudobných v Afrike

Pohybová štafeta sa niesla v dobrej atmosfére. Snímka: Mária Šimonovičová

Virtuálnu nepretržitú 12-hodinovú pohybovú štafetu vytvorili nadšenci pohybu z rôznych kútov Slovenska. Niektorí sa zapojili behom, iní chôdzou, ďalší jazdou na bicykli. Na aktivite sa zúčastnili jednotlivci, dvojice, ale aj celé rodiny.

Virtuálne si odovzdávali štafetu prostredníctvom videí alebo fotografií pri začatí a ukončení ich úseku. Pekným príkladom spolupráce bol aj ekumenický rozmer štafety, keďže účastníkmi neboli primárne katolíci, ale kresťania rôzneho vierovyznania.

Dokázali však spolu spojiť svoje sily a upriamiť pozornosť na núdznych. Spoločným cieľom bolo spojiť sa za dobrú vec a podporiť projekt Daruj kozu, ktorý pomáha núdznym v Afrike. Účastníci zároveň chceli upozorniť na chudobu detí a rodín v Afrike. Každý si svoj úsek štafety užíval a v srdci si niesol úmysel, prečo sa do tejto aktivity zapája napriek nie vždy priaznivým poveternostným podmienkam.

Všetci zúčastnení sa zhodli, že sa radi zapoja aj do ďalšej pohybovej štafety; mnohí z nich podporili projekt Daruj kozu i finančne. Projekt Daruj kozu zabezpečuje hospodárske zvieratá pre rodiny v Rwande.

Zakúpenie kozy alebo prasaťa znamená pre tieto rodiny zmenu životných podmienok. Napríklad kozy nie sú náročné na starostlivosť a je z nich viacnásobný úžitok. Popri každodennom hrnčeku mlieka sú zdrojom prírodného hnojiva, ktoré dokáže zhodnotiť obrábanú pôdu.

Projekt darovania hospodárskych zvierat sa už roky realizuje v rôznych krajinách a ukázal sa ako nesmierne účinný. Väčšine rodín časom pribudnú o rok mláďatá zvierat, čím sa pre ne otvára možnosť priameho predaja. Zo získaných peňazí si rodina následne vie pomôcť v tom, čo potrebuje.