Pokračujme v misii solúnskych bratov

Snažme sa interpretovať odkaz sv. Cyrila a Metoda aj v podmienkach dneška, aby to nebol iba muzeálny artefakt. Aj táto výzva padla na tradičnej púti v Nitre.
Tibor Ujlacký 06.07.2020
Pokračujme v misii solúnskych bratov

Cyrilo-metodská púť v Nitre / Snímka: Marek Mucha


Pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda sa 5. júla v Nitre konala tradičná cyrilo-metodská púť. Tento rok však pre epidémiu koronavírusu nebola národná, mala iba regionálny charakter.

Pútnici z Nitry a zo širšieho okolia prišli na Svätoplukovo námestie, aby pri svätej omši oslávili misiu solúnskych bratov. Hlavným celebrantom slávnosti bol nitriansky biskup Viliam Judák, spolu s ním koncelebroval ordinár OS a OZ SR František Rábek a kňazi Nitrianskej diecézy.

Biskup Judák v homílii pripomenul odkaz solúnskych bratov, význam ich misie a jej dosah na minulosť i súčasnosť nášho národa. „Potrebujeme zodpovedné vedomie, že nenahraditeľnou súčasťou tradovania týchto hodnôt sme aj my a naša generácia, čo znamená, že zdedené fundamenty nemáme len na pár hodín oprášiť, ako to robíme každoročne v okruhu sviatku sv. Cyrila a Metoda, ako nejaký muzeálny artefakt, ale nanovo ich rozumom osvieteným vierou v podmienkach dneška uchopiť, interpretovať a oživotvoriť.

Pretože cez ne Kristus prichádza zhromažďovať národy a svietiť svetlom celému svetu,“ uviedol nitriansky biskup. V duchu týchto slov povzbudil na ochranu rodiny a aktívnu angažovanosť kresťanov vo verejnom živote.

V závere liturgickej slávnosti predstavili a požehnali príležitostnú poštovú známku a pečiatku k 1150. výročiu ustanovenia svätého Metoda za arcibiskupa Panónie a Veľkej Moravy. Program púte pokračoval dňom otvorených dverí na Nitrianskom hrade a kultúrnym programom.